Handlingsplan för livsmedelsområdet ska stärka konkurrenskraften

By on 15 juni, 2017
Arkivbild

En handlingsplan för livsmedelsområdet i Örebro län ska tas fram, det beslutade Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt i dag då också en projektbeskrivning för framtagandet godkändes.

I början av 2017 antog regeringen en nationell livsmedelsstrategi. Region Örebro län ska nu, tillsammans med länsstyrelsen, universitetet och med marknadens aktörer som Lantbrukarnas riksförbund, ta fram en regional handlingsplan som omsätter regeringens livsmedelsstrategi till regional utveckling och tillväxt i Örebro län.

Ska bidra till fler jobb och hållbar tillväxt
– Handlingsplanen ska bidra till att öka länets möjligheter till en konkurrenskraftig livsmedelsindustri där den totala livsmedelsproduktionen ökar och bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i Örebro län. Där spelar också innovationer och forskning en viktig roll, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i nämnden för regional tillväxt.

Kunskaper och innovationer
Handlingsplanen kommer att bygga på de tre fokusområdena i den nationella strategin, regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation. Arbetet ska utgå från Region Örebro läns regionala utvecklingsstrategi, innovationsstrategin, och då i synnerhet det prioriterade området Livsmedel i skärningen mellan hållbarhet, hälsa, miljö och måltid. Utgångspunkter i arbetet ska också vara den nationella landsbygdsstrategin och landsbygdsprogrammet.

Handlingsplanen beräknas vara färdig i april 2018. En styrgrupp bestående av representanter för Region Örebro län, Länsstyrelsen Örebro län och Örebro universitet kommer att leda arbetet.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login