Har pandemin påverkat simkunnigheten i Sverige

Av på 8 september, 2021

Under pandemin har många av landets simhallar varit stängda. Det har givetvis berört allmänheten och kommuninvånarna överlag men en av de mer oroande konsekvenserna har varit minskade möjligheter till simskola för barn och vuxna runt om i Sverige. Det bekymrar Daniel Almgren, VD på Medley som driver bad- och träningsanläggningar runt om i Sverige.

– Med de restriktioner och begränsningar som pandemin har medfört så har tillgängligheten till många av landets badhus varit begränsad. Det har också påverkat möjligheten att delta i simskola vilket i sin tur gör att vi riskerar att få en minskad simkunnighet över tid, säger Daniel.

Enligt en undersökning från Svenska Simförbundet 2020 var simkunnigheten 62 % i åldrarna 4-17 år. Den siffran riskerar nu alltså att minska.

– Vi har haft begränsningar i vår verksamhet under större delar av pandemin vilket bland annat resulterat i minskat antal deltagare i simskolan. Men situationen har förbättrats, delvis tack vare minskade restriktioner, och vi märker nu ett ökat tryck på simskolan, säger Marie Swenson, kursansvarig på Medley.

När nu restriktionerna avtar och många anläggningar återigen öppnat upp kan simskolornas verksamhet fortsätta som vanligt. Men det är många månaders tappad simskoleverksamhet som nu måste tas igen för att bibehålla och förhoppningsvis även öka simkunnigheten i Sverige.

– Vi bedömer att behovet att delta i simskola och i simkurser kommer att öka och vi tittar därför nu på möjligheterna att utöka antalet kurser ytterligare för att ge plats åt ännu fler, säger Daniel Almgren.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Medley

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in