Historiska framgångar under det svenska EU-ordförandeskapet

By on 1 juli, 2023
Arkivbild

Ett grönare, säkrare och friare EU var målet när Sverige i januari i år tog över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, när det svenska ordförandeskapet nu avslutas summeras stora framgångar för Sverige och för EU.

Genom världens mest ambitiösa klimatpaket Fit for 55, en historisk överenskommelse om en ny migrationspolitik och ett upprätthållet och stärkt stöd till Ukraina.

– Jag vill rikta ett varmt tack till det svenska ordförandeskapet för ett metodiskt, aktivt, energiskt och seriöst ordförandeskap. Vi har haft ett mycket bra samarbete under hela ordförandeskapet. Stort tack för detta utmärkta ordförandeskap och allt arbete som har gjorts, säger Europeiska rådets ordförande Charles Michel.

– Jag vill gratulera till ett mycket framgångsrikt svenskt ordförandeskap. Tack för ert ledarskap. Tack för ert mycket hårda arbete. Och stort tack för det utmärkta samarbete som vi har upplevt under det senaste halvåret, säger Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

– Det har varit både givande och roligt att inneha ordförandeskapet, men också mycket och hårt arbete – precis som det ska vara. Jag är naturligtvis inte neutral men jag tycker att det svenska ordförandeskapet har varit en framgång. Detta tredje svenska ordförandeskap är nu över men ansträngningarna att göra Europa grönare, säkrare och friare fortsätter, säger statsminister Ulf Kristersson.

Stöd till Ukraina bidrar till ett säkrare Europa

Det är nu det värsta säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget och att stödja Ukraina bidrar till ett säkrare Europa. Under det svenska ordförandeskapet har Sverige bibehållit enigheten i Europa och samlat EU:s 27 länder bakom elva sanktionspaketet mot Ryssland.

EU har enats om att leverera en miljon artillerigranater till Ukraina, tagit initiativ till att frysta ryska tillgångar ska finansiera Ukrainas återuppbyggnad och förhandlat fram en tribunal för att utreda och lagföra Rysslands krigsbrott. 

Historisk migrationsuppgörelse

Sverige lyckades också med det som många trodde var omöjligt: Den historiska uppgörelsen om migrationen. Länge var frågan blockerad på grund av djup splittring mellan EU:s medlemsländer. Men efter flera år av förhandlingar har EU:s medlemsländer enats om en ny migrationspolitik som kommer leda till minskad invandring till Europa, och i förlängningen även till Sverige. 

Under det svenska ordförandeskapet har medlemsstaterna enats om; gemensamma regler för snabbare hantering vid gränserna, ökat fokus på att personer som inte har asylskäl ska återvända, och effektiva och förenklade processer för asylhantering, handläggning och beslut. 

Ett grönare Europa

Under ordförandeskapet har ett av världens största klimatpaket tagits i mål, Fit for 55. Den nya lagstiftningen förändrar spelplanen för klimatpolitiken eftersom alla medlemsländer nu måste bidra när EU tar på sig ledartröjan i klimatfrågan. Det handlar bland annat om laddinfrastruktur i hela EU och förbud mot nyförsäljning av fossildrivna bilar från 2035, mer hållbara bränslen inom sjöfarten och flyget samt om förnybar energi.

EU:s nya klimatpolitik är en stor framgång för klimatarbetet och avgörande för att EU till 2050 ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Med Fit for 55 sätter EU tak för nästan alla koldioxidutsläpp inom unionen och alla medlemsländer får bindande klimatmål.

Politik | Sverige/EU
Örebronyheter

Källa: Statsrådsberedningen

You must be logged in to post a comment Login