Hjärnfonden kommenterar Socialstyrelsens nya siffror, antalet självmord bland unga är fortfarande högt

By on 3 juni, 2020
Hjärnfonden orolig över Socialstyrelsens senaste suicidstatistik

Antalet självmord ligger fortfarande på en för hög nivå. Det visar ny statistik som publiceras idag. Socialstyrelsen dödsorsaksregister för 2019, anger att totalt 168 personer i åldern 0-24 år tog livet av sig förra året varav 55 flickor och 113 pojkar. Det ligger på ungefär samma nivå som 2018 då 171 personer tog livet av sig. Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden är mycket bekymrad över att så lite har hänt inom Sveriges nollvision mot självmord.

– Socialstyrelsens senaste statistik över antalet unga som begår självmord är en dyster läsning. Det är oacceptabelt att antalet självmord är så höga. Vi vet att dödstalen går att få ner med förebyggande insatser. Vi behöver mycket mer nationell samordning, mer resurser för självmordsprevention och mer forskning. Dessutom ska varje självmord utredas, det görs inte idag, säger Anna Hemlin, generalsekreterare för Hjärnfonden.

En ökning av självmord i åldersgruppen 15-24 år har pågått i Sverige sedan 1994. Och Sverige sticker ut i Europa. Mellan 1997 och 2007 var trenderna med få undantag stabila eller nedåtgående i 21 av 30 länder i Europa. Bara i fyra av dessa länder, däribland Sverige, ser man en tendens till stigande självmordstal bland tonåringar i åldrarna 15 – 19 år. Sverige antog 2008 en nollvision mot självmord.

– Nu måste regeringen göra verklighet av nollvisionen som antogs för mer än tio år sedan. Och det är bråttom. Psykisk ohälsa är en av de enskilt starkaste riskfaktorerna för suicid. Ju snabbare vi sätter in rätt hjälp i tid desto färre självmord, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

Socialstyrelsens statistik 2019 över antalet självmord (säkra och osäkra)

Självmord (säkra och osäkra) Kvinnor 0-24 Män 0-24 Total
2016 45 91 136
2017 47 110 157
2018 62 109 171
2019 55 113 168

2019: 15 procent av det totala antalet självmord utgjordes av skadehändelser med oklar avsikt ”osäkra självmord”
Källa: KI samt Socialstyrelsens dödsorsaksregister (2019 års siffror)

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Hjärnfonden

You must be logged in to post a comment Login