Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

By on 17 maj, 2022
Therese Svanström, ordförande för TCO.
Bild: TCO

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier.

Det visar en ny undersökning från TCO, och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

– Det är hög tid att politiken agerar mot allt hat, hot och våld i samhället, även det som sker i arbetslivet. Det är allt för många spridda förslag som kommer – det behövs ett helhetsgrepp. Svensk lag måste slå fast allas rätt till ett arbetsliv fritt från våld, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Hot och våld är ett allvarligt problem inte minst när det kommer från tredje man, det vill säga från till exempel kunder, patienter och elever. Det förekommer inom de flesta branscher och yrken inom såväl privat som offentlig sektor. Det drabbar dels dem som arbetar i blåljusverksamhet som polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Det drabbar även socialsekreterare, journalister, kulturutövare och många fler.

I en undersökning som Novus gjort på uppdrag av TCO under april svarar nästan var femte medlem i ett TCO-förbund att de utsatts för hat, hot och våld de senaste fem åren. Det motsvarar cirka 200 000 personer. I offentlig sektor är det än vanligare, där svarar tre av tio att de utsatts.

Av de som drabbats har:

 • 64 procent utsatts för direkta hot på jobbet
  .
 • 21 procent utsatts för fysiskt våld, till exempel knuff eller slag
  .
 • 23 procent utsatts för hat och hot i mejl
  .
 • 12 procent utsatts i sociala medier

Hat, hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Men det utgör också exempel på otillåten påverkan som riskerar att medföra att tjänstemän i offentlig sektor inte fullt ut utför sitt arbete och att viktiga rättsprinciper åsidosätts. Det riskerar även ta sig uttryck som att undvika att ta befattning med vissa typer av ärenden, så kallad självcensur.

Nästan alla tycker också att hat, hot och våld mot tjänstemän i tjänsteutövningen är ett allvarligt samhällsproblem. Nio av tio förvärvsarbetande svarar i undersökningen att det är ett hot mot demokratin. De vanligaste svaren på frågan om på vilket sätt det är ett hot mot demokratin är ”att tjänstemän ej vågar utföra sitt jobb” och ”att rädslan påverkar beslut”.

– Många är medvetna om att detta sker efter upploppen under påsken. Men det är också många fler yrkesgrupper som drabbas på olika sätt som kanske inte blir lika uppmärksammade. Det här är en akut fråga som också handlar om att värna vår demokratiska rättsstat. Det är dags att vi vänder trenden och för det krävs en lång rad åtgärder, säger TCO:s ordförande

TCO anser att det behövs mer resurser, kompetensutveckling och en förbättrad och utökad statstjänstemannautbildning som även omfattar kommunala tjänstemän. God samverkan på arbetsplatsen är också avgörande. Utöver det krävs flera förändringar i lagstiftningen:

Arbetsmiljölagstiftningen måste förstärkas och förtydligas

 • Diskrimineringslagen måste omfatta trakasserier från tredje man
  .
 • Delar av straffrätten måste skärpas
  .
 • Kränkningsersättningen för den som drabbas av hot och våld i tjänsten måste höjas

Sverige
Örebronyheter

Källa TCO

You must be logged in to post a comment Login