Hur viktig är musik vid en begravning

Av på 21 augusti, 2020

Att välja begravningsmusik tillsammans med en närstående som är nära slutet av sitt liv kan hjälpa alla inblandade med sorgebearbetning och ge hopp och lugn i alla delar av ett avsked. Detta visar en ny rapport från Kungl. Musikhögskolan där man undersökt vikten av musik vid begravningar.

Har du upplevt att musik fått dig att släppa ut känslor som du länge tryckt undan eller brustit ut i tårar av ett musikstycke fast du inte riktigt förstår varför? Forskare vid KMH har undersökt hur musiken påverkar människor i sorg och hur själva valet av musik till begravning kan hjälpa oss i sorgebearbetningen och få oss att släppa fram de där känslorna som är så viktiga att ta om hand när vi mister en närstående.

Det finns relativt lite forskning kring vikten av begravningsmusik och sambandet med de närståendes sorgebearbetning. KMH-forskarna Eva Bojner Horwitz (professor i musik och hälsa), David Thyrén (fil dr) och Marianne Viper (musikterapeut) har tagit del av befintlig forskning och analyserat material från tolv intervjuer med personer som själva framfört begravningsmusik i samband med en släktings bortgång.

Forskarna undersökte hur släktingar relaterar till musik vid begravningen av en närstående, musikens terapeutiska roll för närstående i deras sorgebearbetning och musikens roll under sorgebearbetningen när den avlidna själv valt begravningsmusiken.

Berättelserna från respondenterna talar sitt tydliga språk. Musiken påverkar oss och för de allra flesta får musiken en viktig del i avskedet. Musiken kan bland annat hjälpa till att minnas en persons livshistoria, eller ge de efterlevande styrka och ta hand om känslor.

Några av respondenternas upplevelser:

– Min man ville att vi skulle spela ”Imagine” av John Lennon på begravningen, för den hade vi på vårt bröllop.

– Jag har sparat musiken vi hade på begravningen som ringsignal på min mobil. Jag känner att den ger mig styrka.

– Musiken kanaliserar så många känslor som du inte kan eller behöver sätta ord på.

– Efter mitt barns bortgång kunde jag inte höra musik, det finns inga ord som kan beskriva mina känslor, berättar en respondent som upplevde att musikens kraftfulla inverkan var för stor.

Forskarna menar att musiken i begravningsritualen påverkar sorgebearbetningen på många sätt: terapeutiskt, emotionellt och symboliskt. Författarna öppnar också upp för ytterligare forskning kring exempelvis kulturella skillnader i ämnet och föreslår värdet av att samla in kvantitativa mätningar av bland annat stresshormoner.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: KMH

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in