Hyresrätter återtar ledartröjan

By on 17 juli, 2017

Enligt en rundringning som Industrifakta har gjort, råder det stor aktivitet runt om i de svenska kommunerna.

Många kommunala bostadsbolag, som inte har byggt bostäder på flera år, uppger att de är igång med, eller planerar, ett eller flera nyproduktionsprojekt. Den ökade aktiviteten återspeglas även i statistiken, som visar att andelen hyresrätter av total flerbostadshusproduktion har ökat något.

Enligt siffror från SCB har andelen färdigställda hyres- och bostadsrätter varit relativt jämnt fördelad sedan 2007.

Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta menar att antalet nyproducerade hyresrätter kommer att öka snabbare än antalet nya bostadsrätter de kommande åren. Mycket på grund av investeringsstödet, men också genom kommunernas ansvar att ordna boende åt de flyktingar som tilldelas kommunen. Även om andelen hyresrätter bedöms öka, kommer det vara långt ifrån samma överrepresentation av hyresrätter som rådde under början av 90-talet i samband med fastighetskrisen. Då var omkring 70- 80 procent av totalt antal färdigställda lägenheter hyresrätter.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login