iBinder AB får 1,9 miljoner till innovation

Av på 23 mars, 2017

En ny lösning som ger glesbygden tillgång till biobränsle, snabbare upptäckt av globala säkerhetsrisker med hjälp av artificiell intelligens och en ny billigare teknik för digitalisering av bykontor i tillväxtländer. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova nu finansierar.

Genom satsningen Innovationsprojekt i företag ger Vinnova finansiering till innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden.

Innovativa små och medelstora företag är viktiga för att skapa tillväxt och nya jobb. Men små företag har ofta svårt att hitta finansiering i tidiga skeden av utvecklingsprojekt eftersom riskerna är stora och där spelar vårt stöd en viktig roll, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Ett av projekten som nu får finansiering ska skapa en affärsmodell för biodrivmedel i glesbygd genom att använda cisterner med biodrivmedel som finns uppställda hos lantbrukare och andra kommersiella aktörer, så att de kan användas för tankning.

Ett annat handlar om att med hjälp av artificiell intelligens göra det möjligt att snabbare upptäcka och sprida information om globala säkerhetsrisker såsom naturkatastrofer eller politiska oroligheter.

Ett tredje exempel är ett företag som ska utveckla en lösning för billigare digitalisering av bykontor som ger byinvånare i tillväxtländer bättre tillgång till bland annat utbildning och hälsovård.

Andra exempel på projekt som får finansiering:

  • En smältmetod som gör det möjligt att återvinna dyra och sällsynta metaller ur bilkatalysatorer.
  • Utveckling av effektiv och säkerhetshöjande vätskekylning för elfordonsindustrin.
  • Individanpassad och mänsklig kunddialog med hjälp av artificiell intelligens.
  • En digital bankfullmakt för konsumenttrygghet i det nya, öppna finansiella landskapet.
  • Metod för 3D-ljud för realistiska VR-upplevelser för smartphonemarknaden.
  • Ett navigationssystem som visar miljöregler och därigenom förbättrar den globala havsmiljön.

Örebro län

  • iBinder Sverige AB 1 900 000 kr Lättillgänglig och begriplig byggnadsinformation till  fastighetsförvaltare

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in