Information om skärpta föreskrifter via sms

Av på 14 december, 2020

För att nå ut ytterligare med information om skärpta föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, skickar Folkhälsomyndigheten, Fohm, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, måndagen den 14 december ut ett sms till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter.

Spridningen av covid-19 i Sverige måste minska. För det krävs att vi alla bidrar genom att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Den 14 december träder nya skärpta råd i kraft i hela landet. De innebär att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

Sms-utskicket är ett sätt att skapa bred kännedom om råden och hur vi måste anpassa oss för att motverka smittspridning. Utskicket görs på direkt uppdrag av regeringen.

Avsändare och text i sms-utskicket:

  • Avsändare: Fohm, MSB
  • Texten i meddelandet som skickas ut via sms lyder: ”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation”.
  • Sms:et skickas ut mellan klockan 09.00 och 19.00 under måndagen. Detta för att sprida ut belastningen i telenätet.
  • Utskicket görs till samtliga svenska abonnenter.

Landets teleoperatörer har medverkat till att göra informationsinsatsen möjlig. Inför utskicket har Folkhälsomyndigheten och MSB även tagit hjälp av Post- och telestyrelsen, PTS, samt Datainspektionen.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: MSB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in