Ingen ska vara hemlös i Örebro

By on 10 januari, 2023
Arkivbild

Ingen ska vara hemlös i Örebro det är kommunens långsiktiga mål, Ann-Catrin Kristianssen har arbetat med kommunens nollvision mot hemlöshet.

Nu har Ann-Catrin Kristianssen som forskar om nollvisioner och Örebro kommun hjälpt varandra – ett samarbete som gett bägge parter ny och viktig kunskap.

– Ingen invånare ska behöva vara hemlös, genom att ställa sig bakom en nollvision gör kommunen tydligt att arbetet mot hemlöshet är en prioriterad fråga där vi inte kan vara nöjda förrän alla invånare har en bostad. Det kräver ett långsiktigt och strategiskt arbete i samverkan över förvaltnings-, organisations- och sektorsgränser, men också kraftfulla åtgärder för dem som lever i akut hemlöshet här och nu, säger Anna Fogel, planerare vid Örebro kommun och Ann-Catrin Kristianssens kontaktperson under mobilitetsutbytet.

Under mobilitetsutbytet har Ann-Catrin Kristianssen delat med sig av de kunskaper hon har om nollvisioner från tidigare forskning, bland annat Trafikverkets arbete med en nollvision där målet är att ingen ska dödas eller allvarligt skadas in om vägtransportsystemet.

– Jag hade ingen kunskap om hemlöshet, nu har jag bra exempel att ta upp i undervisningen.

Hon har deltagit i arbetsmöten i en arbetsgrupp med tre personer som arbetar med en strategi där nollvision mot hemlöshet ingår. Genom mobilitetsutbytet har hon dels velat bidra till kommunens arbete med nollvision, dels få en tydlig inblick i hur utredningsarbete går till i den kommunala organisationen. Hon har tagit del i hur idén om en nollvision växer fram och hur den går genom de politiska diskussionerna.

Anna Fogel.

– Det har varit ett jättevärdefullt och uppskattat samarbete. Mobilitetsprojektet har varit en fri samarbetsform som inte har varit så styrd. Det har varit bra med ett bollplank och att få in forskningsperspektivet i kommunens arbete. Ann-Catrins medverkan har berikat vårt arbete, säger Anna Fogel.

Beslut om en strategi om nollvision mot hemlöshet togs av politiken inom Örebro kommun under våren 2022. Nu står kommunen inför en omorganisation vid årsskiftet och man inväntar att en samordnare ska komma på plats för att sätta igång arbetet. Men även om mobilitetsutbytet är avslutat kommer samarbetet att fortsätta.  

– Ann-Catrin och jag har pratat om att även om samarbetet har avslutats formellt vill hon vara med och överlämna till samordnaren när den är på plats.

Arbetet med mobilitetsutbytet redovisades när Örebro universitet i samarbete med Örebro kommun bjöd in till en dag med föredrag och workshop om nollvisioners utformning, införande och hur de används i olika verksamheter på nationell, regional och lokal nivå.

– Det var ett lyckat avslut och det ska bli spännande att se vart Örebro kommuns arbete tar vägen i arbetet när samordnaren upprättar en ny organisation, säger Ann-Catrin Kristianssen. 

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet
Text och foto: Anna Asplund

You must be logged in to post a comment Login