John Bauer Örebro nu i Stiftelsen Stadsmissionens ägo.

Av på 9 juni, 2013

JB Education går ur sitt engagemang i grund- och gymnasieskolan – så gott som alla skolor får nya ägare och drivs vidare i höst.

Med anledning av de senaste årens minskande elevunderlag har JB Education valt att gå ur sitt engagemang i svensk grund- och gymnasieskola.

JB Educations ledning har under våren arbetat för att säkerställa att verksamheterna kan drivas vidare genom att överlåtas till andra huvudmän. Det har lett till att det nu finns lösningar för samtliga kvarvarande fyra grundskolor samt 19 av 23 gymnasieskolor. De kan därmed överlåtas till de nya huvudmännen under sommaren. Förutsättningen är att slutgiltiga beslut kan fattas som är förankrade med bland annat de fackliga organisationerna, samt att Skolinspektionen beviljar de nya ägarna tillstånd.

– Givet omständigheterna är jag lättad över att vi har hittat nya och starka ägare för så gott som alla skolor, säger Anders Hultin, VD för JB Education. Lösningarna innebär att skolor med 90 procent av våra elever kommer att kunna drivas vidare. I ett mycket tufft läge för JB Education har friskolebranschen verkligen ställt upp och tagit ett seriöst ansvar för elever, föräldrar och lärare.

– Vi har under 2012 och 2013 sammantaget skjutit till ytterligare mer än 100 miljoner kronor i JB Educations verksamhet. På grund av ändrade marknadsförutsättning har JB Education 50 procent lägre elevunderlag än för två år sedan. Det har lett till en överkapacitet där vi nu saknar möjligheter att inom ramen för den nuvarande strukturen utveckla skolorna för elevernas bästa, säger Vilhelm Sundström, styrelseledamot i JB Education och partner i den nordiska kapitalfonden Axcel som är huvudägare i JB Education.

Sammanställning av JB Educations grund- och gymnasieskolor, samt aktuella nya ägare.

• JB Gymnasiet i Stockholm, Sundbyberg, Uppsala, Eskilstuna, Västerås och Örebro övergår till Stiftelsen Stadsmissionens skola.

• Grundskolorna Galären, Karin Boye, Lödde och Växthuset samt Designgymnasiet i Nacka övergår till AcadeMedia.

• JB Gymnasiet i Norrköping, Linköping, Malmö och Karlstad övergår till ett nybildat skolföretag som kommer att drivas under ledning av Anders Hultin.

• JB Gymnasiet i Kalmar, Växjö och Ystad övergår till Karl-Oskarskolan.

• JB Gymnasiet i Gävle och Lund övergår till Lärande i Sverige AB.

• JB Gymnasiet i Skellefteå och Östersund tas, som tidigare meddelats, över av Stenstansgymnasiet.

• JB Gymnasiet i Halmstad kommer att drivas vidare av en aktör som ännu inte är fastställd.

• JB Gymnasiet i Jönköping och Åkersberga, lider av betydande förluster och ingen aktör

har varit beredd att driva skolorna vidare. Däremot finns överenskommelser på plats med andra skolor för att erbjuda plats till samtliga elever.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in