Kan du ha smittats av hepatit C

Av på 22 september, 2018
På hepatitctest.nu kan alla lätt testa om de ligger i riskzonen för att ha smittats av hepatit C.

Nu kan alla lätt testa om de ligger i riskzonen för att ha smittats med hepatit C, det är en allvarlig och smittsam sjukdom som framförallt drabbar levern. Många är smittade utan att veta om det och sjukdomen går att bota med en enkel tablettbehandling, provtagning och behandling är kostnadsfri för patienten.

Vi behöver alla bidra till att vi når fler patienter som bär på hepatit C men inte är medvetna om det. Det är enda vägen framåt för att lyckas nå Världshälsoorganisationens europeiska mål om att eliminera hepatit C till 2025, säger Emelie Szabo, projektledare för initiativet på MSD i Sverige. Sverige har alla förutsättningar att nå WHO:s mål och därigenom bli ett av de första länderna i världen att eliminera hepatit C.

En av de största utmaningarna med att bota hepatit C är att många bär på viruset utan att veta om det. Detta i kombination med att vissa riskgrupper också lätt sprider hepatit C vidare innebär att det är svårt att stoppa smittspridningen. Hepatit C är betydligt vanligare än hiv och man beräknar att ca 40.000 personer bär på viruset i Sverige. Globalt lever 70 miljoner med hepatit C-virus. Dessutom är det svårt att få de som bär på smittan till behandling då de ofta saknar regelbunden kontakt med vården. Ett sätt att försöka hitta dessa patienter och i förlängningen kunna erbjuda dem behandling är att nå dem via ett digitalt test på den nylanserade sidan www.hepatitctest.nu .

Det digitala testet är utvecklat i nära samarbete med flera patientorganisationer, infektionsläkare, smittskyddsläkare och sköterskor med erfarenhet inom hepatit C tillsammans med företagen Health Solutions och MSD.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in