KBT och MI räcker inte för att behandla spelmissbruk

By on 2 januari, 2018

Socialstyrelsens rekommendation för behandling av spelmissbruk är inte tillräcklig.

I dagarna kom Socialstyrelsen ut med sina nationella rekommendationer till Hälso- och sjukvården och Socialtjänsten. Finn Stenwall behandlingsansvarig på Spelfriheten AB, och har över 35 års branscherfarenhet kommenterar: ”Jag är föga imponerad.” 

Jag har varit med för länge i den här branschen och sett för många myndighetsförslag. I vanlig ordning präglas myndigheternas förslag av fler åsikter än insikter. Återigen betraktas beroendeproblematiken utifrån. Psykologiska problem så som spelberoende måste betraktas inifrån för att fullt ut förstås. De är nästan bara de som själva varit där och sedan funnit en varaktig spelfrihet som kan beskriva problematikens invecklade kärna.

Inte någonstans i de föreslagna åtgärderna finner jag en förståelse för beroendepersonlighetens speciella dynamik. Därmed missar de hela poängen. Mitt professionella intryck är kort sagt att de är bättre än ingenting. Men de är inte nog.

Lösningen på beroendeproblematiken bor i problemet. Hur ska en varaktig spelfrihet uppstå när lösningen inte motsvarar problemets art och uppfattning? Man har intervjuat sju stycken spelfria spelare. Vilka samstämmigt säger, för att framgångsrikt kunna hantera sitt beroendeproblem krävs total spelabstinens och en påföljande underhållsverksamhet. Två nyckelbegrepp som inte nämnvärt berörs i rekommendationerna.

På Spelfriheten AB tänker vi annorlunda än på Socialstyrelsen. Vi kommer att använda oss av inslag av KBT, och även i viss mån av MI men vi kommer att i möjligaste mån undvika manualbaserade program. Vår behandling sträcker sig minst 15 månader och kan närmast beskrivas som en Gestaltterapeutisk individual- och gruppterapeutisk process. Vi tar över ansvaret för våra klienters ekonomi och hjälper till med eventuell skuldsanering. Vår erfarenhet från egna och andras förhållande till olika typer av beroende säger oss entydigt att de som fortsätter gå på självhjälpsmöten också hittar en fungerande frihet från sitt beroende.

Att sluta spela är inte det svåraste, utmaningen är att upprätthålla spelfriheten.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login