Korruption en sårbarhet i arbetet mot organiserad brottslighet

By on 7 november, 2021

Angrepp på utbetalande system, narkotikabrottslighet och det grova våldet är de allvarligaste hoten för myndigheter kopplat till organiserad brottslighet. Men bristande kontroll och delat ansvar inom myndigheterna bidrar också till luckor som kriminella kan utnyttja. Det framgår i en ny lägesbild av den organiserade brottsligheten som myndigheter möter.

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter i en satsning mot organiserad brottslighet. I en ny rapport presenterar Nationellt underrättelsecentrum en ny lägesbild av den organiserade brottsligheten från de samverkande myndigheterna. Rapporten innehåller bland annat identifierade hot, sårbarheter och förändringar kopplat till den organiserade brottsligheten. De främsta hoten är angrepp på utbetalande system och undandragande av skatter och avgifter, narkotikabrottslighet och det grova våldet. Även parallella samhällsstrukturer är ett växande problem i utsatta områden.

Korruption en sårbarhet

Vidare uppger rapporten att aktörer inom den organiserade brottsligheten utnyttjar vissa sårbarheter i samhället för att begå brott. En av sårbarheterna som kriminella använder sig av är korruption, infiltration och otillåten påverkan av den legala samhällssfären. En stor del av brottsligheten förekommer i den legala samhällssfären. Särskilt utsatta för korruptionsförsök är myndigheter, företag och banksektorn, där kriminella försöker skaffa information, påverka beslut eller genom brott tillgodogöra sig pengar. Rapporten framhåller här vikten av att stärka säkerhetsmedvetandet, medarbetarskyddet och kontrollsystemen inom såväl myndigheter som näringsliv.

– Korruption används ofta som medel för att ta del av information eller påverka beslut på ett otillåtet sätt. Alla påverkansförsök mot offentlig sektor skadar allmänhetens tillit till viktiga samhällsfunktioner och är ett hot mot det svenska välfärdssystemet. Därför behöver större vikt läggas på att förebygga, upptäcka och hantera korruption riktad mot myndigheter, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

Sverige
Örebronyheter

Källa Institutet mot mutor

You must be logged in to post a comment Login