Kraftig höstflod – hur påverkas elpriset

By on 29 november, 2021

Under en lång period har vattennivån i de svenska vattenkraftverken varit väldigt låga. Med låga vattennivåer och även med mindre nederbörd än normalt har elproduktionen påverkats, vilket bidragit till de höga elpriserna under hösten. Men efter en kraftig höstflod har vattenmagasinen snabbt fyllts på igen vilket kan ge en positiv inverkan på elprisets utveckling framåt.

Vårflod är ett begrepp som det talas mycket om under våren när smältvatten från norr fyller våra vattendrag. Vårfloden är olika stor från år till år och beror på flera olika faktorer, däribland hur fort snö och is smälter. En kraftig vårflod kan leda till översvämningar men bidrar även till att vattenmagasinen fylls upp, något som i sin tur påverkar elpriset positivt. Begreppet höstflod är däremot mindre välanvänt men fungerar på samma sätt, fast istället för smältvatten från snö och is är det regnet som fyller upp vattennivåerna i magasinen.

Kraftig höstflod i år

Elpriset har under hösten varit rekordhögt vilket bland annat berott på höga priser på gas, kol och olja men även lite vind och nederbörd har påverkat priserna. Vattennivåerna i magasinen har legat under de normala värdena i inledningen av oktober och har därför lett till en minskad elproduktion från just vattenkraften. Men årets kraftiga höstflod har nu bidragit till att magasinen fyllts på ordentligt och ligger just strax under medelvärdet i fyllnadsgrad.

Så påverkas elpriset

Med en förbättrad kapacitet i vattenkraften finns förhoppningar om att elpriset ska stabiliseras. Snittpriset på rörlig el sjönk under oktober och den kraftiga höstfloden kan även ge effekt på snittpriset i november, även om det är fler faktorer som kan påverka utfallet.

– Eftersom vattenkraften i Sverige är en avgörande del för vår elproduktion så är det en lättnad att vattennivåerna börjar hämta sig efter en period av låga nivåer. Förhoppningsvis kan detta leda till att vi bättre kan tillgodose efterfrågan på el när vi går in i en period då det är mörkare och kallare och vi förbrukar mer el jämfört med övriga delar av året, säger Kajsa Sundqvist, elrådgivare på Kundkraft.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Kundkraft

You must be logged in to post a comment Login