Kraftig minskning av kollektivtrafiken under pandemin

By on 2 mars, 2023
Arkivbild

Resandet med tåg och buss fortsatte minska under 2021. Den långväga busstrafiken har fortfarande inte lyckats återhämtat sig efter pandemin. Det framkommer i Transportstyrelsens nya rapport om utvecklingen inom transportmarknaden.

Under pandemin drabbades hela kollektivtrafiken av ett kraftigt minskat resande. Resandet under 2021 återhämtade sig inte, utan fortsatte istället att minska. Inom den långväga busstrafiken minskade resandet med ytterligare tretton procent och inom den regionala kollektivtrafiken med sju procent. Den långväga tågtrafiken ökade något, men marginellt och från väldigt låga nivåer.

Osäker framtid för långväga busstrafik

Den långväga busstrafiken har än så länge inte visat några tecken på en återhämtning efter pandemin.

– Tvärtom ser vi tecken på att utbudet har minskat ytterligare under 2022. Trots hävda restriktioner och att resandet överlag återgått till nivåerna som var innan pandemin tycks resenärerna inte hitta tillbaka till den långväga busstrafiken, säger Jonathan Sundin, utredare vid Transportstyrelsen.

Betydande statliga stöd förklarar en del av lönsamheten

På godstransportmarknaderna har utvecklingen varit god. Godstransporterna både på järnväg och väg ökade kraftigt under 2021. Bland de som kör gods på järnväg har både omsättning och lönsamhet förbättrats påtagligt. Statliga stöd har varit med och bidragit till den lönsamheten. Under 2021 har branschen dels tagit del av miljökompensationer, dels av en retroaktiv återbetalning av banavgifter.

– För många företag har stöden varit enda skillnaden mellan vinst och förlust. Det är ohållbart i längden med en situation där företagens lönsamhet är beroende av statligt stöd, säger Jonathan Sundin.

Vad är Transportmarknaden i siffror?

Det är en årlig rapport från Transportstyrelsen som belyser utvecklingen på marknaderna för väg- och järnvägstransporter. Fokus i rapporten ligger på utförd trafik, ekonomisk utveckling och regeländringar samt större händelser som påverkar marknaden.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Transportstyrelsen

You must be logged in to post a comment Login