Kulturarvsföremål ska återlämnas till Bolivia och Nigeria

By on 18 november, 2023
Arkivbild

Regeringen har beslutat att Statens museer för världskultur (SMVK), får överlåta ett antal kulturhistoriska föremål till Bolivia och till Nigeria.

Statens museer för världskultur (SMVK) inkom under december 2022 och februari 2023, med förfrågningar om att få återlämna föremål i museets samlingar till Bolivia och Nigeria.

Det rör sig om den så kallade Niño Korinsamlingen som nu kan återlämnas till byn Ayllu Niño Corin och urfolket La Nación Kallawaya i Bolivia samt föremål från kungadömet Benin som nu kan återlämnas till den federala myndigheten National Commission of Museums and Monuments i Nigeria.

Beslutet att överlåta föremålen och överlämnandet av dessa hanteras av Statens museer för världskultur.

Om återlämnandefrågor

Museiprofessionen står för utredning och bedömning om återlämnande i enlighet med internationella konventioner, författningar och andra styrande dokument om återlämnanden. Medan regeringen utifrån budgetlagen och underlaget i hemställan, fattar det formella beslutet om att medge ett återlämnande.

Denna ordning är principiellt viktig för det svenska allmänna museiväsendet då den ger uttryck för principen om armlängds avstånd.

Kultur
Örebronyheter

Källa: Kulturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login