Kulturskolerådet: Dags att införa en kulturskolelag

Av på 1 november, 2020

Allt fler kulturskolor hotas av nedläggning – bland annat i Arboga. Och allt fler kulturskolor lever i ovisshet om framtiden – bland annat i Lindesberg. Det visar en rapport från Kulturskolerådet som visar att det är dags för en kulturskolelag, “På 1990-talet var biblioteken hotade, politiken kraftsamlade och en bibliotekslag kunde inrättas. Regeringen bör nu visa nu samma handlingskraft för kulturskolan”, skriver Kulturskolerådets ordförande Jalle Lorensson i en debattartikel på Dagens Samhälle.

Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Rådets vision är att alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet.

För att få en bättre bild av kulturskolans framtida möjligheter i Sverige har Kulturskolerådet under hösten 2020 genomfört en enkätundersökning där musik- och kulturskolechefer i kommunerna fått svara på frågor om resurstilldelning och utvecklingsmöjligheter.

Allt fler kulturskolor hotas av nedläggning
Enkätsvaren visar att antalet kommuner där det föreligger ett nedläggningshot för kulturskolan ökar. “Det här är ett väldigt oroväckande resultat. Nedskärningar och nedläggningshot kan få väldigt stora konsekvenser för barns jämlika tillgång till kulturutövande och skillnaden mellan landsbygd och stad ökar”, säger Jalle Lorensson i ett pressmeddelande.

Respondenterna har fått svara på om de ser en risk att deras musik- eller kulturskola kan komma att läggas ned de närmaste fyra åren. De allra flesta, 191 av 248 respondenter anger att de inte ser en sådan risk. 16 kommuner svarar att de ser ett nedläggningshot 2020 vilket är mer än dubbel så många som 2018. De 16 kommuner som uppger att det finns risk för nedläggning de närmaste fyra åren är Arboga, Heby, Hofors, Härjedalen, Krokom, Säter, Mellerud, Ragunda, Storuman, Strömsund, Timrå, Valdemarsvik, Ånge, Älvkarleby, Ödeshög och Österåker. Av dessa 16 kommuner är det hälften som har ett invånarantal under 10 000 personer. Mest utsatt tycks Jämtlands län vara där fyra kommuner riskerar att läggas ned (Härjedalen, Krokom, Ragunda och Strömsund).

Allt fler kulturskolor osäkra om framtiden
Rapportens resultat visar också att osäkerheten ökar. 15 procent är i år osäkra på om resurserna ska öka eller minska, vilket kan jämföras med 10 procent 2019.

Kulturskolan Garnalia i Lindesberg är en av de kulturskolor som svarat “vet ej” på frågorna: 1) Tror ni att resurserna/pengar från kommunen till musik/kulturskolan kommer att öka eller minska de närmaste fyra åren alternativt vara oförändrade? 2) Finns det risk att er musik/kulturskolan kan komma att läggas ned de närmaste fyra åren?

Ur Kulturskolerådet rapport.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in