Länet – Årets balanskampanj: Bra mat ger färre fallolyckor

By on 1 oktober, 2016

Kampanjen ”Balansera mera” kulminerar under vecka 40 i landets landsting och regioner med stöd av Socialstyrelsen. Så även i Örebroregionen som i år fokuserar på matens betydelse och vad som kan göras för att öka matlusten på äldre dagar – och på det sättet minska antalet och konsekvenserna av fallolyckor.

Oavsett ålder kan näringsbehovet tillgodoses med variationsrik mat. Men om orken och lusten till mat och matlagning tryter finns en stor risk för under- och felnäring.

 Det är viktigt att komma ihåg att mat kan fungera som medicin – och att äta rätt kan faktiskt både förebygga sjukdomar och olyckor, säger Margit Gehrke Flyckt, Regional samordnare för kampanjen Bättre balans.

Undernäring ger en högre risk för bland annat muskelsvaghet, nedsatt immunförsvar och försämrad läkningsförmåga. Det ger i sin tur ökad fallrisk och sämre välbefinnande.

Margit fortsätter:
– Det krävs proteinrik mat som bygger upp de muskler som åren och åldern bryter ner. Enda sättet att bibehålla och bygga upp nya muskler är att träna och äta rätt.

Varje år vårdas cirka 50 000 personer över 65 år på sjukhus till följd av en fallolycka och mellan 1 000 och 1 600 personer dör. Många av de här olyckorna går att förhindra. Med enkla balansövningar och genom att hitta balansen i kylskåp och medicinskåp kan fallolyckor förebyggas i vardagen.

– Vi brukar prata om att man måste hitta balensen mellan mat, motion och medicin. Med rätt dos av vardera förbättras hälsan och välbefinnandet. Och så kan också olyckor förebyggas. Som en påminnelse från förra årets kampanj så kan och ska också äldre träna efter förmåga! Avslutar Margit Gherke Flyckt.

Fakta
Utöver Region Örebro län så deltar även länets kommuner i den årliga kampanjen Bättre balans för att förebygga fallolyckor. Förutom kampanjveckan under vecka 40 då aktiviteten är som störst genomförs även evenemang löpande under året. Läs mer på Region Örebro läns webbplats på adressen: www.regionorebrolan.se/battrebalans

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login