Länet – Mobil enhet ska ge fler hembesök hos sjuka äldre i Örebro

By on 29 september, 2016

Ett mobilt team från närsjukvården ska börja rulla i Örebro kommun. Teamet startas för att vården bättre ska kunna ta hand om äldre personer med omfattande behov av hälso- och sjukvård i hemmen. Verksamheten, som ska starta den 1 januari 2017, är ett samarbete mellan region Örebro län och Örebro kommun. Regionstyrelsen tog i dag den 29 september beslut för sin del om att starta det treåriga projektet.

Bra exempel på närsjukvård
Vården ska finnas nära patienterna. Det är kärnan i den nya närsjukvården, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Det här är ett bra exempel på hur vi menar att närsjukvården ska arbete: nära patienterna och i nära samarbete med den kommunala servicen. Erfarenheter från försök på andra håll har visat mycket positiva resultat av liknande verksamhet med bland annat ett minskat behov av inläggningar på sjukhus och samtidigt en högre livskvalitet för de äldre sjuka.

Gemensam verksamhet över huvudmannagränser
Tillsammans med Örebro kommun startar Region Örebro län nu en gemensam verksamhet där vi tar ansvar för den här gruppen och skjuter till de resurser som behövs. Jag tror mycket på den här typen av samarbete över huvudmannagränser. Om den här verksamheten faller väl ut tror jag att vi kommer att få se flera samarbeten av den här typen i hela länet, säger Jenny Steen (S), regionråd.

Beslutet innebär att Region Örebro län finansierar sin del i projektet med cirka 2,5 miljoner kronor per år. Uppföljning ska ske kontinuerligt och redovisas.

Fakta:
Syftet med närsjukvårdsteamet: att ge individanpassad, trygg och samordnad vård, där helhetssyn ska leda till att vården optimeras i hemmet för den enskilde.
Målgruppen: personer som har kommunal hemsjukvård med ett omfattande vårdbehov där ordinarie hemsjukvård har svårt att räcka till för t.ex. täta hembesök, täta medicinska bedömningar, personer som har fler korta vårdtillfällen på sjukhus eller fler besök på akutmottagningen.
Teamet föreslås bestå av: ett multiprofessionellt team, bestående av 1,0 läkare, 2,0 sjuksköterskor, 0,5 vårdadministratör samt tillgång till kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut från befintliga verksamheten i Örebro kommun och Region Örebro län.
Initiativ: Det är den politiska styrgruppen för ”Gränslöst samarbete för äldre mellan Örebro kommun och Region Örebro län” som gemensamt har utarbetat förslaget till den mobila enheten.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login