Länet | Örebro län stod för största minskningen inom nyföretagandet

By on 6 januari, 2016

Registreringen av nya företag ökade med 13,3 procent under december 2015 jämfört med motsvarande månad året innan. Under hela 2015 fick Sverige 64 625 nya företag, motsvarande en ökning om 3,6 procent. Det visar statistik som ekonomiföretaget Visma sammanställt från Bolagsverket.

Det var framför allt en stark höst som gav årsöverskottet. Det är en utveckling som lovar gott även inför 2016, eftersom de nya företagen behövs för att skapa sysselsättning, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

I december startades 6 694 nya företag i landet jämfört med 5 907 i december 2014. För hela 2015 summeras nyregistreringarna till 64 625 mot 62 368 året innan, en ökning med 3,6 procent. 2015 blev därmed det tredje starkaste nyföretagaråret på 2000-talet.

Jämtlands län och Norrbotten ökade mest
Den största ökningen under december svarade Jämtlands län och Norrbotten för, medan Örebro län hade den största minskningen. Sett till hela året hade Västernorrland den största ökningen med ett plus på nästan 16 procent. Nyregistreringarna minskade i endast fem län under helåret. Bland dessa hade Gotland det största tappet med minus 4,6 procent.

Även i de tre storstäderna ökade nyföretagandet under året. I Stockholm ökade nyregistreringarna med 9 procent, i Göteborg med 0,5 procent och i Malmö 4,6 procent. 

Nettominskning trots stort antal nyregistreringar
Trots ett mycket starkt nyföretagarår minskade det totala antalet aktiva företag, eftersom även antalet avregistreringar ökade kraftigt under 2015. Totalt avregistrerades 101 744 företag, vilket ger en nettominskning på 37 119 företag. 

I nyföretagandet räknas de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Många enskilda näringsidkare är enbart registrerade hos Skatteverket och finns då inte med i Bolagsverkets statistik. De tre storstäderna svarade tillsammans för nästan en tredjedel av nyregistreringarna 2015.

Ekonomi
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login