Legoknektar, påverkans­kampanjer och 5G – så agerar stor­makterna i Afrika

By on 30 mars, 2021
Arkivbild.

Den afrikanska kontinenten är rik på naturtillgångar, men är också intressant ur ett militär-strategiskt perspektiv. Två rapporter från FOI har undersökt stormaktsrivaliteten i Afrika.

– Att stormaktsländerna övar på andra skådeplatser, såsom i Afrika, kan öka risken för att konflikter blossar upp, säger Johan Englund, analytiker på FOI.

Afrika är rikt på eftertraktade mineraler, naturgas och olja som världens stormakter vill ta del av. Det pågår också en kamp om platser som är strategiskt viktiga ur ett militärt perspektiv. Framför allt Kina har flyttat fram sina positioner de senaste 20 åren. Men även Indien, som nervöst sneglar på grannens expansion i Afrika och i resten av världen, har ökat sin närvaro och handel med afrikanska länder. Samtidigt följer USA noggrant Kinas expansion, medan Ryssland bedriver påverkanskampanjer och säkrar naturtillgångar med hjälp av legosoldater.

USA saknar strategi för att möta Kinas expansion
USA:s förre president Donald Trump tyckte inte att Afrika var intressant, men i praktiken blev den amerikanska politiken som genomfördes under Trump inte annorlunda än under hans företrädare. USA saknar en tydlig Afrika-strategi och prioriterar andra områden, även om de betraktar vissa delar av kontinenten som viktiga i arbetet mot terrorism. Det kan komma att ändras under Joe Biden.

Evelina Bonnier, Afrika-expert och analytiker på avdelningen för försvarsanalys på FOI, och Jakob Hedenskog, expert på Ryssland, och forskningsledare på FOI, har skrivit rapporten The United States and Russia in Africa.

– USA är bekymrat över Kinas framväxt på den afrikanska kontinenten. Men har ingen tydlig strategi för hur man ska bemöta den, säger Evelina Bonnier.

En annan verklighet efter kalla kriget
USA och Rysslands aktiviteter i Afrika sträcker sig tillbaka till det kalla krigets dagar då nationerna nervöst bevakade varje drag deras motpart gjorde. Kalla krigets parter använde diplomati, handel och militär makt för att försäkra sig om att den andre inte vann för mycket mark i Afrika. Men med Sovjetunionens kollaps försvann kontinentens strategiska betydelse, och spelplanen öppnades upp för andra aktörer.

Rysslands återkomst till Afrika skedde på 2000-talet under president Vladimir Putin. En rysk strävan är att öka sitt internationella inflytande genom att få stöd från afrikanska länder i FN. Kreml vill också visa att sanktionerna som västmakterna införde mot Ryssland efter annekteringen av Krim 2014 inte biter. För att öka sitt inflytande blandar sig Ryssland i lokala val, och Afrika används som en slags testmark för påverkanskampanjer, likt den de utförde i det amerikanska presidentvalet 2016. De har också militär närvaro i form av exempelvis det privata militära företaget Wagner-gruppen. Förbandet har deltagit i kriget i Syrien, varit aktiva i Ukraina och alltså även i konflikter i Afrika, bland annat i Libyen, Moçambique och Centralafrikanska republiken.

Det är inte helt lätt att få grepp om Rysslands närvaro i Afrika. Gränsdragningen mellan vad de gör officiellt och genom inofficiella kanaler är luddig.

– Ryssland är egentligen en ekonomisk dvärg i Afrika i jämförelse med USA, Kina, Indien eller EU och sprider sitt engagemang tunt över kontinenten. De agerar från två spår. Ett öppet spår som går via utrikesministeriet och presidentadministrationen där man samarbetar med regionala stormakter som Egypten och Sydafrika, har ingått militära samarbetsavtal med cirka 30 afrikanska stater, och är den största exportören av vapen till kontinenten, säger Jakob Hedenskog och fortsätter:

– Samtidigt kör man ett dolt spår där man vänder sig mot mindre stater, som är involverade i interna konflikter, där Ryssland agerar med legosoldater och semi-officiella oligarker. Det är ett sätt att engagera sig billigt. Privata militärföretag är egentligen inte lagligt i Ryssland, och man kan förneka att de överhuvudtaget existerar. De föder sig själva på så sätt att de får tillgång till gruvor och inkomster genom att stödja auktoritära regimer i bräckliga stater.

Minskad amerikansk närvaro
USA har minskat sin militära närvaro i takt med att kriget mot terrorismen halkat ner på agendan.

– Opinionen hemma tillåter inte att amerikaner dör i krig långt bort. I stället för soldater på marken använder man sig av exempelvis drönare för spaning och attacker, säger Evelina Bonnier.

När det kommer till handel med afrikanska länder är USA rejält frånsprunget av båda Kina och Indien. USA önskar öka sin export till den afrikanska kontinenten men har svårt att få med sig den privata sektorn.

– Köpkraften på den afrikanska kontinenten anses inte vara tillräckligt stark, och problemen med korruption och osäkra affärsmiljöer är för stora för att amerikanska företag ska vilja etablera sig där.

När USA valt att prioritera andra handelspartners har Kina och Indien i stället varit på frammarsch. Nu jobbar kinesiska företag på att etablera infrastruktur för kommunikationsteknologi i afrikanska länder. Exempelvis har kinesiska Huawei ingått avtal med flera afrikanska länder om att utveckla 5G-nät.

– Jag tror att Afrika kommer att fortsätta vara av intresse för Kina. Inte bara vad gäller energiimporter och infrastrukturutveckling, utan även för att vinnlägga sig om draghjälp inom internationella institutioner och för att etablera kinesisk kommunikationsteknologi på kontinenten. När det gäller 5G-nätet och Huawei är det verkligen en ögonöppnare att Kina får allt mer inflytande. Jag tror att USA kommer ägna mer intresse åt det här framöver, säger Johan Englund, medförfattare till När de asiatiska stormakterna tar plats.

– Afrika har dominerats av europeiska och västerländska aktörer. Nu kommer det nya spelare på banan, där Kina är den absolut största. Det skapar utmaningar för västerländska stater, säger Samuel Neuman Bergenwall, försteanalytiker på FOI och den andra författaren till rapporten.

Indien bevakar Kina
Även Indien ser möjligheter att stärka sitt ekonomiska, politiska och militära inflytande i Afrika. Miljardnationen studerar noga hur Kinas militära inflytande ökar i regionen. På öar i Indiska oceanen, såsom Mauritius och Seychellerna, bor en stor indisk diaspora och öarna är av stor strategisk vikt för Indien. Kina har redan etablerat en bas i Djibouti för att säkra maritima handelsvägar och skydda sina intressen i regionen. Militärbasen är Kinas första utanför de egna gränserna. Att de skulle etablera en andra är inte osannolikt. Det gör det än mer angeläget för Indien att agera.

– Indien har också försökt förstärka sin närvaro i Afrika genom att skriva på ett hemligt avtal med Seychellerna om en militärbas, men uppgifterna läckte till pressen och oppositionen, vilket gjorde att avtalet inte ratificerades. Satellitbilder tycks dock visa att Indien bygger en militärbas på en av Mauritius öar. Det indikerar att Indien vill spela en större roll i Indiska oceanen och att det finns spänningar med Kina, säger Samuel Neuman Bergenwall.

Stormakterna drivs alla av sina egna motiv. Kina ser i afrikanska ledare potentiellt strategiskt viktiga bundsförvanter i det internationella samfundet, om relationerna med väst skulle försämras ytterligare. USA har ett brett engagemang i Afrika, men är oroad över hur andra staters, framförallt Kinas ökade engagemang kan komma att påverka den amerikanska närvaron. Indien drivs av såväl ekonomiska som geopolitiska motiv, samtidigt som Ryssland försöker maximera sin närvaro med resurser som är mindre än konkurrenternas.

– Att stormaktsländerna övar på andra skådeplatser, såsom i Afrika, kan öka risken för att konflikter blossar upp, säger Johan Englund.

Kinas främsta intressen i Afrika

 • Råvaror
 • Ekonomisk expansion och handel
 • Politiskt inflytande
 • Stöd från afrikanska stater i multilaterala institutioner
 • Säkra maritim handel
 • Forma en positiv bild av Kina

Indiens främsta intressen i Afrika

 • Råvaror
 • Ekonomisk expansion och handel
 • Politiskt inflytande
 • Stöd från afrikanska stater i multilaterala institutioner
 • Säkra maritim handel
 • Forma en positiv bild av Indien
 • Balansera Kinas makt
 • Skydda diasporan

USA:s främsta intressen i Afrika

 • Kontraterrorism
 • Politiskt inflytande
 • Råvaror
 • Stormaktsrivalitet

Rysslands främsta intressen i Afrika

 • Militära- och säkerhetsrelationer, ”säkerhetsexport” till exempel stöd till kontraterrorism
 • Råvaroutvinning
 • Stormaktsrivalitet
 • Vapenexport
 • Internationellt stöd, kringgå sanktioner

Världen
Örebronyheter

Källa: FOI

You must be logged in to post a comment Login