Ljudmiljön har hög påverkan på studieresultaten – det visar forskningen

Av på 9 april, 2019

Vad händer om en elev inte tydligt hör allt som sägs i klassrummet? Hur stor inverkan har det på studieresultaten och på elevens framtid? Att klart och tydligt höra vad läraren säger på lektionerna är grundläggande för att alla elever ska kunna ta till sig det som lärs ut. Men ett klassrum är ofta ljudfyllt, med buller och störande bakgrundssorl. Det tillsammans med dålig akustik och långt avstånd till läraren kan göra det utmanande för eleverna att uppfatta allt som sägs.

Studien Mainstream Amplification Resource Room Study (MARRS)* har visat förbättringar av språk- och läsförmågan hos tusentals elever när de undervisades i klassrum utrustade med ljudutjämningsteknik.

Ljudutjämningssystem skapar förutsättningar till goda studieresultat
Ett ljudutjämningssystem säkerställer att alla i klassrummet hör vad läraren säger oavsett var man sitter i klassrummet. Högtalare fördelar ljudet från en lärarmikrofon jämnt över hela klassrummet, och när eleverna uppfattar lärarens anvisningar redan första gången blir undervisningen mer effektiv. Eleverna får helt enkelt mer tid till att arbeta om läraren inte behöver upprepa sig flera gånger, vilket påverkar elevernas studieresultat positivt.

Stöd för barn med inlärningssvårigheter
Systemet förbättrar även lyssnings- och inlärningsförmågan för de elever som behöver extra stöd i undervisningen (t ex vid APD eller ADHD) samt för de elever som undervisas på ett annat språk än sitt modersmål.

”Forskningsresultat visar tydligt hur stor påverkan ljudmiljön i skolan har för studieresultaten, så det finns stor anledning för oss att ta till oss detta och göra de förändringar som krävs. Vi måste skapa studiemiljöer som bidrar till att alla elever får rätt förutsättningar att lyckas i skolan. Lika för alla, det är vad den svenska skolan ska stå för, och där är vi tyvärr inte riktigt idag”, säger Anna K Lejon, leg.audionom på Phonak.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in