Lokalt | Externa vårdplatser ska upphandlas

Av på 1 oktober, 2015

Region Örebro län ska upphandla 18-20 externa vårdplatser med närhet till Universitetssjukhuset Örebro. Det beslutade regionstyrelsen i dag. Samtidigt förlängs under upphandlingstiden befintligt avtal med Attendo AB om externa vårdplatser vid Rynningeviken i Örebro.

Sedan hösten 2014 har antalet vårdplatser på länets sjukhus varit reducerade som en följd av brist på sjuksköterskor. Antalet utskrivningsklara patienter har samtidigt varit högt, särskilt på Universitetssjukhuset Örebro. Det har inneburit en ansträngd platssituation då vårdplatserna i allt för hög utsträckning belagts av utskrivningsklara, vanligtvis äldre sköra patienter som väntat på vårdplanering och plats i kommunalt boende. Sammantaget har detta medfört långa väntetider på akutmottagningen, ökat antal överbeläggningar, reducerad planerad vård på flera kliniker samt sämre arbetsmiljö för personalen. Utskrivningsklara patienter har också flyttats mellan länets sjukhus för att underlätta situationen för akutsjukvården.

För att få tillgång till fler vårdplatser beslutade därför regionstyrelsen i mars 2015 om att köpa 36 externa vårdplatser av Attendo, Rynningeviken. Avtalet går ut den 4 november 2015.

Nödvändiga vårdplatser

Vi är väldigt nöjda med hur de externa vårdplatserna vid Rynningeviken har avlastat Universitetssjukhuset Örebro under en besvärlig tid, säger Marie-Louise Forsberg- Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Platserna har varit nödvändiga ur patientsäkerhetssynpunkt. Även om antalet utskrivningsklara patienter har minskat på sjukhuset behöver vi även fortsättningsvis ha tillgång till externa vårdplatser – dock inte lika många som tidigare. Att utskrivningsklara patienter snabbt kan flyttas från akutvårdsplatser ger oss också förutsättningar för bättre tillgänglighet och kortare väntetider.

Regionstyrelsen avsätter 5,3 miljoner kronor för den förlängda avtalsperioden.

Från maj till augusti 2015 har 249 äldre utskrivningsklara patienter vårdats på Rynningeviken med sammanlagt 1 927 vårdtidsdagar vilket innebär en genomsnittlig vårdperiod på 7-8 dagar per person. Beläggningsgraden har varierat men framförallt pendlat mellan 13-18 personer per dygn.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in