Lokalt | Forskningsmiljoner till alternativ antibiotika och åderförkalkning

By on 28 november, 2015

Det finns alternativ till traditionella antibiotika som behandling mot infektioner. Torbjörn Bengtsson, professor vid Örebro universitet, har fått 4 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att utveckla dessa antibakteriella substanser.

Två andra Örebroprojekt inom kardiovaskulär forskning får också pengar av KK-stiftelsen. Båda har fokus på åderförkalkning och siktar på att komma fram med nya sätt att förebygga och behandla.

Kunskapen finns idag om att inflammation spelar en stor roll för processen bakom åderförkalkning, som i sin tur orsakar hjärtinfarkt. Professor Allan Sirsjö får 3 miljoner kronor för att leda forskning med syfte att studera hur en typ av antikroppar, så kallade affibody, kan användas mot inflammation. Hypotesen är att antikropparna skyddar kärlen och förhoppningen är att denna egenskap ska kunna utvecklas till behandling av sjukdomar i hjärta och i kärl.

Professor Magnus Grenegård får 1,7 miljoner kronor för att med ny teknik studera förändringar hos olika markörer för inflammation i samband med åderförkalkning. Dessutom ska blodplättarnas förhållande till dessa markörer undersökas. Blodplättarna antas kunna ge en mer långsiktig och därmed mer rättvisande bild av inflammation i samband med åderförkalkning.

Vårt syfte är att en ökad förståelse ska leda till säkrare diagnostik och nya sätt att förebygga och behandla åderförkalkning, säger Magnus Grenegård.

Forskningen som leds av Torbjörn Bengtsson syftar till att hitta alternativ till dagens antibiotika:

Allt fler infektionssjukdomar i världen orsakade av antibiotikaresistenta bakterier kan få dramatiska konsekvenser både för den folkhälsan och ekonomin, säger Torbjörn Bengtsson.

Projektet är inriktat på att utveckla nya antibakteriella substanser mot tandlossning och sårinfektioner, baserat på så kallade bakteriociner, som i tidigare studier visat sig vara effektiva mot sjukdomsbakterier.

Örebro Universitet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login