Lokalt – Höga partikelhalter i färglopp

Av på 9 december, 2016
Ett av de färglopp som Arbets- och miljömedicin i Umeå och Örebro har utfört mätningar vid.

Deltagare i färglopp exponeras för partikelhalter många gånger högre än aktuella gränsvärden. Samtidigt behövs fler riskbedömningar för barn och funktionärer. Det visar nya mätresultat från Arbets- och miljömedicin i Umeå och Örebro.

Så kallade färglopp, där deltagare springer och får färgpulver kastat emot sig, har blivit populära på senare år. Loppen arrangeras på många håll både i Sverige och i resten av världen, men i dag finns inga riskbedömningar kring eventuella hälsoeffekter.

Höga halter av partiklar
Under 2015 genomförde Arbets- och miljömedicin i Umeå och Örebro två mätningar under färglopp, där deltagare sprang loppet med mätutrustning. Nu kommer resultatet, som visar att halten av inhalerbara partiklar i luften var flera gånger högre än Arbetsmiljöverkets gränsvärden för partiklar som är jämförbara med färgdammet.

Inandning av partiklar är alltid negativt för vår hälsa och kan leda till lungsjukdomar. Partiklar anses till och med vara den luftförorening som påverkas människors hälsa mest i svenska städer. Alla kan drabbas av hälsoeffekterna, men riskgrupper som barn och människor med astmabesvär är särskilt känsliga, säger Katja Hagström, yrkes- och miljöhygieniker vid Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Behövs fler riskbedömningar
Deltagare i färglopp exponeras under en förhållandevis kort tid, men funktionärer spenderar mer tid i färgdammet och hinner därmed andas in en större mängd partiklar. Många barn deltar dessutom i färgloppet, både som deltagare och som funktionärer.

När vi diskuterar partiklar i luften så handlar det oftast om ämnen från trafikkällor, vilket vi vet kan vara farligt. Men det är fortfarande oklart om partiklarna i färglopp är farliga att andas in. Därför skulle det vara bra med fler mätningar av just dessa färgpartiklar i framtiden, främst för att se hur riskgrupper och funktionärer som utsätts under en längre tid påverkas, säger Karl Forsell, överläkare vid Arbets- och miljömedicin i Umeå.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in