Lokalt | Kostnadsökningar måste dämpas för att garantera framtida god vård

Av på 19 maj, 2015

Region Örebro län har under perioden januari – april haft en högre kostnadsutveckling än budgeterat. Det rapporterades till regionstyrelsens ekonomi-, service- och ägarutskotts möte idag. Verksamhetens nettokostnader har under årets fyra första månader ökat med 8,1 procent, vilket är en stor förändring, eftersom nettokostnadsutvecklingen förra årsskiftet var näst lägst i landet.

Per april redovisas ett överskott på 37 miljoner kronor, vilket är 30 miljoner kronor sämre än föregående år.

Mycket oroande utveckling
Detta är en mycket oroande utveckling, som måste dämpas. Annars riskeras framtida god vård och viktiga satsningar, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Det är den budget som är beslutad som gäller. Ordning och reda på ekonomin är det som säkerställer god vård framåt, och därför måste åtgärder genast vidtas i organisationen för att åstadkomma resultatförbättringar under året. Det är nödvändigt att det finns ekonomiska förutsättningar för att kommande vårdinvesteringar finansieras på ett ansvarsfullt sätt. Då håller inte den utveckling som vi nu ser.

Extratid inom hälso- och sjukvården
Kostnadsökningen beror främst på höga kostnader för extratid inom hälso- och sjukvården, köpt vård, inköp av material och kostnader för hyrläkare. En del av ökningen är kostnader för nytt läkemedel mot Hepatit C, som beräknas till 25 miljoner kronor för hela året. Den kostnaden beräknas hälso- och sjukvårdsförvaltningen få kompensation för av regionstyrelsen i maj.

Ökade intäkter
Regionens intäkter har samtidigt ökat under årets första fyra månader. Bland annat har regeringen beslutat om ökade statsbidrag till landstingssektorn, exempelvis till läkemedel, och AFA Försäkringsbolag betalar tillbaka inbetalda premier. Dock är stora delar av intäktsförstärkningen engångshändelser, som innebär att det för närvarande finns en obalans mellan intäkts- och kostnadsökningar. Under en längre period är det inte hållbart.  

Åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen
Delårsrapporten kommer att behandlas på regionstyrelsens nästa sammanträde den 27 maj, och vi kommer att föreslå att regiondirektören får i uppdrag att vidta generella åtgärder i verksamheten för att dämpa kostnadsökningen, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Striktare prövning av bland annat konsulttjänster och fastighetsunderhåll
Alla verksamheter måste få ner kostnadsökningarna, säger Rickard Simonsson, regiondirektör. På kort sikt handlar det bland annat om ökad restriktivitet med striktare prövning i samband med köp av konsulttjänster, konferenser och intern representation samt fastighetsunderhåll. På längre sikt ska omorganisationen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen medföra förutsättningar för kostnadsminskningar.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in