Lokalt | Mer samarbete i sjukvårdsregionen

Av på 20 oktober, 2015

Regionstyrelsen antog i dag för sin del ett nytt samverkansavtal i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion* för åren 2016-2019. Avtalet innebär att samarbetet mellan de sju ingående landstingen och regionerna stärks. Landstingen och regionerna ska bland annat verka för en mer jämlik vård inom sjukvårdsregionen.

Regionstyrelsen beslutade också att anta ett förslag från samverkansnämnden för Uppsala-Örebros sjukvårdsregion om att förbättra vården vad gäller gynekologisk och urologisk cancer. Vårdkvalitén ska bli bättre bland annat genom att vård inom de båda områdena renodlas och fördelas om.

En mer jämlik sjukvård i hela sjukvårdsregionen
För första gången i sjukvårdsregionen får vi ett gemensamt avtal där vi ska arbeta för en mer jämlik sjukvård i regionen, och det känns mycket bra, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande, tillika ordförande för Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Det nya avtalet öppnar också för fler gemensamma verksamheter och områden för samverkan än tidigare.

Patienter ska ha tillgång till regionens samlade expertis
Den utökade samverkan som finns i sjukvårdsregionen inom cancerområdet innebär att alla patienter i regionen, med behov av avancerade cancerbehandlingar, ska ha tillgång till regionens samlade expertis. Det kräver ett utökat regionsamarbete på flera nivåer.

Vi har nu i sjukvårdsregionen gjort ett gemensamt arbete och sett att vården inom gynekologisk och urologisk cancer kan förbättras, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson. Variationerna är för stora mellan olika sjukhus. För att förbättra vården handlar det bland annat om att omfördela vissa åtgärder mellan sjukhus. På så sätt får vi större volymer och högre kompetens i de team som ska hantera dessa åtgärder. Det gemensamma arbetet ger oss också bättre förutsättningar för att trygga specialistkompetensen för våra patienter.

* Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är en av sex sjukvårdsregioner i Sverige. Inom en sjukvårdsregion samverkar landstingen/regionen kring utnyttjande av regionens sjukvårdsresurser. Inom varje sjukvårdsregion finns minst ett universitetssjukhus som sköter den högspecialiserade vården. I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ingår Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland samt Region Gävleborg och Region Örebro län.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in