Lokalt | Ökning på småhus i Örebro med 12 procent

By on 21 juli, 2016

Lantmäteriet märker en kraftig ökning av antalet försäljningar och nybildade fastigheter under det andra kvartalet 2016. Samtidigt har tillväxttakten för inteckningar nått nya höjder.

Det såldes 18 procent fler småhus under andra kvartalet i år jämfört med samma period förra året, samtidigt har priserna på småhus ökat med ett genomsnitt på tio procent. Även antalet nybildade fastigheter har ökat, 16 procent fler fastigheter har bildats under andra kvartalet 2016 jämfört med samma period 2015. Jämfört med juni 2015 har dessutom inteckningarna, d.v.s. belåningar på fastigheter, ökat med 282 miljarder kronor eller 5,9 procent.

Antalet inteckningar på fastigheter fortsätter att öka, och under årets första halvår märker vi även ett ökat tempo. Det vi ser nu är den största procentuella ökningen sedan 2008, säger Dennis Lindén, ekonomichef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

De län där inteckningsbeloppen har ökat mest är inte oväntat de som innehåller landets största kommuner. Stockholms län har störst ökning, 23 miljoner kronor, medan Blekinge är det län där inteckningarna har minst ökning, 55 miljoner kronor.

Het marknad trots amorteringskrav
Sammanlagt har det sålts 17 000 fastigheter under årets andra kvartal. Flest, 2 618 stycken, såldes i Västra Götalands län. Lägst antal sålda småhus, 149 stycken, såldes i Gotlands län. Enligt Lantmäteriets sammanställningar har även andelen nybildade fastigheter ökat. 8 373 stycken nybildade fastigheter har tillkommit, även här står Västra Götaland för störst antal, 1 339 stycken. I Blekinge nybildades lägst antal, 77 stycken.

Fastighetsmarknaden är fortsatt het, den uppåtgående trenden håller i sig och vi kan ännu inte se någon avmattning. Varken amorteringskrav eller det ökade utbudet av fastigheter har påverkat utvecklingen, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Stark prisutveckling i hela landet
Under årets andra kvartal har samtliga län i Sverige haft en positiv prisutveckling. Utvecklingen har varit stark runtom i landet, med en särskilt stark uppgång för Stockholms län där medelpriset ökade med 16 procent jämfört med samma period 2015.

Även i Dalarna, Örebro och Jämtland har medelpriserna ökat med tolv procent. Prisutvecklingen har varit svagast i Norrbottens, Östergötlands och Värmlands län där medelpriset har ökat med sju, sex respektive två procent.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login