Lokalt | Örebro län visar ökade antal företagskonkurser

By on 1 mars, 2016

Företagskonkurserna i Sverige fortsätter att minska. I februari månad har antalet företagskonkurser minskat med 14 procent jämfört med samma månad året före. Trenden med minskade företagskonkurser håller med andra ord i sig, visar statistik från UC AB.

Örebro län visar dock ökade antal företagskonkurser med 50 procent.

Vi ser en fortsatt positiv trend i antal minskade företagskonkurser och året har börjat mycket bra för det svenska företagandet. Minskningen av antalet konkurser i februari ligger i linje med januari månad, vilket tyder på en stabil konjunktur för årets första två månader, säger Victoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på UC AB.

Under februari månad minskade antalet företagskonkurser med 14 procent, då sammantaget 438 företag gick i konkurs. Detta kan jämföras med samma period föregående år, då totalt 509 företag gick i konkurs. Störst procentuell minskning av företagskonkurser ser vi i Jämtlands län. Högsta procentuella ökningen av antalet företagskonkurser återfinns i Kronobergs län.

Jämtland minskar – Kronoberg ökar stort

UC AB:s statistik visar att så gott som hela landet följer trenden med minskade antal företagskonkurser. Enbart Kronobergs län utmärker sig markant med en avsevärd procentuell ökning på 400 procent.

  • I Jämtlands län (-67 %), Jönköpings län (- 55 %) och Uppsala län (- 57 %) minskade antalet företagskonkurser med över 50 procent jämfört med samma månad föregående år. Bäst procentuell minskning återfinns i Jämtlands län.
  • I Västmanlands län minskade antal företagskonkurser med 50 procent.
  • Både Gotlands län och Blekinge län redovisar en 33 procentig ökning av antalet företagskonkurser.
  • I Gävleborgs län minskade företagskonkurserna med 20 procent.
  • Största procentuella ökningen ser vi i Kronobergs län (+ 400 %). Örebro län och Norrbottens län visar även ökade antal företagskonkurser – 50 respektive 40 procent.

Företag inom fastighetsservice samt restaurang och hotell står starka
Störst fortsatt procentuell minskning ser vi inom segmenten ”Bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster” där antalet konkurser hittills i år har minskat med 44 procent. Segmentet ”Hotell och restaurang” minskar också – en procentuell minskning med 33 procent under årets första två månader.

”Partihandeln” respektive ”Byggindustrin” står stabila med en procentuella minskningar om 22 respektive 20 procent.

Om UC AB konkursstatistik
UCs statistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login