Lokalt | Projekt med printad mat av insektsmjöl för hållbar utveckling

By on 27 januari, 2016

Gräshoppor, honungsbin och mjölbaggar är möjlig mat för oss i Sverige i framtiden.

Nu är det klart med en förstudie till projektet Måltidslaboratoriet, som har syftet att reda ut om Örebro universitet ska vara en del i den omställning som måste till för att föda en växande världsbefolkning.

Det handlar om att kartlägga förutsättningarna för storskalig insektsodling, 3D-printning av mat och förpackningar, något som inkluderar forskare från fler institutioner och näringslivet, berättar projektledaren Annika Grälls.

Det är Region Örebro län som beslutat om nästan 900 000 kronor till förstudien. Förutom Restaurang- och hotellhögskolan, RHS, i Grythyttan och flera företag involverar projektet också Alfred Nobel Science Park och Tillverkningstekniskt Centrum, TTC.

Tekniken med 3D-utskrifter skulle kunna användas för att printa mat utifrån hållbara råvaror som mjöl av insekter, gräs eller alger, säger Annika Grälls.

Bakgrunden till projektet är den globala utvecklingen med en växande befolkning, begränsade naturresurser och klimatförändringen. Den kombination kräver ett nytt hållbart sätt att tänka om hur och vad vi äter, och om framtagningen av livsmedel.

Det finns flera faktorer som talar för insekter som människoföda – de är näringsrika, snabbväxande och går att odla i städer. Och redan idag är insekter föda för två miljarder människor, säger Annika Grälls.

Tanken med Måltidslaboratoriet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig miljö för innovationer där forskning och näringsliv samverkar kring produktion, konsumtion och logistik kring måltider.

Under förstudien planeras även en resa till ”Basque Culinary Center” i San Sebastian för att skapa kontakter. Det nordiska och det spanska köken är framträdande i den nya gastronomin och Stefan Wennström, prefekt på RHS, ser utbyte av lärare och studenter som ett led i utvecklingen.

Förstudien ska vara klar till första september i år.

Örebro Universitet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login