Lokalt | Region Örebro län i spetsen för utformningen av nytt europeiskt transportnät

Av på 31 januari, 2015

I arbetet att utforma Europas framtida transportnät pågår just nu en serie möten med olika intressenter längs de tänkta transportkorridorerna. I en del av detta arbete har Region Örebro län haft uppdraget att representera Sveriges regioner.

Region Örebro län fanns även på plats under Stora Infradagen 2015 – som i år hölls på Näringslivets hus i Stockholm. Där presenterade Region Örebro läns Fabian Ilgner det pågående arbetet med de europeiska transportkorridorerna.

Förutom Fabian Ilgner från Örebroregionen fanns även namnkunniga talare som infrastrukturminister Anna Johansson, den norska statssekreteraren Bård Hoksrud och Åke Svensson, vd för Teknikföretagen.

Fabian Ilgners tal handlade om det europeiska transportnätet (TEN-T).

TEN-T är ett multimodalt nät, alltså att alla transportslag ingår det vill säga järnväg, väg, hamnar och sjöfart, flygplatser och så vidare, berättar Fabian Ilgner.

Man har bestämt att det ska finnas nio korridorer genom det europeiska transportnätet. För varje korridor har EU definierat en så kallad Korridorskoordinator. Förra året kallade Korridorskoordinatorn till ett antal möten med olika intressenter längs korridoren som bland annat sträcker sig genom Sverige. I de senaste mötena som hållits om detta har Region Örebro län fungerat som representant för de svenska regionerna.

Fabian Ilgner fortsätter:
För Sveriges regioner är det viktigt att transportslagen kompletterar varandra och att nätet i sin helhet fungerar – och att det finns fungerande omlastningsmöjligheter. Annars är det svårt att hålla ihop transporterna. Inte minst ur det här perspektivet är Örebroregionen och Hallsberg ett viktigt nav i det nordeuropeiska och skandinaviska transportsystemet. Det är också en viktig anledning till varför den svenska korridoren går genom vår region.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in