Lokalt | Testpilot för att värdera lärosätenas samverkan

By on 3 november, 2015

Vinnova har genomfört den första av två testpiloter där medel till universitet och högskolor fördelats efter prestation och kvalitet i deras samverkan med andra delar av samhället. Nu redovisas resultatet av den första piloten. 

Vinnova har i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället, som ska kunna användas i en framtida resursfördelningsmodell av basanslagen. För uppdraget har totalt 200 miljoner kronor avsatts för åren 2013-2016.

Modellen har nu testats i en första pilot där medel har fördelats till 27 universitet och högskolor baserat på prestation och kvalitet i samverkan som avser samverkanstrategier och implementering. Bedömningen har byggt på lärosätenas egna beskrivningar.

I nästa pilot som genomförs under 2016 kommer samverkansaktiviteter och resultat att utvärderas som även inkluderar involvering och resultat hos externa parter.

– Syftet med piloten är att testa en modell för bedömning av samverkansarbetet, som kan användas i ett framtida resursfördelningssystem. Vi kommer att använda erfarenheterna från dessa piloter när vi utformar det slutliga förslaget till regeringen, säger Maria Landgren, som arbetar med uppdraget på Vinnova.

Modellen som testats innebär att en del av medlen fördelats efter betyg på samverkansarbetet vid de universitet och högskolor som deltagit. Vid fördelningen har även hänsyn tagits till lärosätenas storlek. Totalt har 60 miljoner kronor fördelats i piloten.

Fördelning av medel i testpiloten (avrundande belopp):
Blekinge tekniska högskola, 0,6 miljoner
Chalmers tekniska högskola, 3,1 miljoner
Göteborgs universitet, 3,5 miljoner
Högskolan i Borås, 2,8 miljoner
Högskolan Dalarna, 1,7 miljoner
Högskolan i Gävle, 1,7 miljoner
Högskolan i Halmstad , 1,6 miljoner
Högskolan i Jönköping, 2,8 miljoner
Högskolan Kristianstad , 0,6 miljoner
Högskolan Väst, 2,8 miljoner
Karlstads universitet, 2,9 miljoner
Karolinska institutet, 2,3 miljoner
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, 1,6 miljoner
Kungl. Tekniska högskolan, 3,3 miljoner
Linköpings universitet, 3,2 miljoner
Linnéuniversitetet, 1,9 miljoner
Luleå tekniska universitet, 2,9 miljoner
Lunds universitet, 3,8 miljoner
Malmö högskola, 1,8 miljoner
Mittuniversitetet, 1,7 miljoner
Mälardalens högskola, 2,8 miljoner
Stockholms universitet, 1,2 miljoner
Sveriges lantbruksuniversitet, 3,2 miljoner
Södertörns högskola, 0,6 miljoner
Umeå universitet, 2,2 miljoner
Uppsala universitet, 1,5 miljoner
Örebro universitet, 1,8 miljoner

Örebro Universitet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login