Lokalt | Viktigt att upptäcka njursjukdom i tid

Av på 11 mars, 2015

En av tio svenskar uppskattas ha skada eller sjukdom som påverkar njurarna. Den 12 mars är det World Kidney Day. En världshälsodag för njursjukdomar. I år vill man särskilt uppmärksamma hur viktigt det är att förebygga njursjukdom genom att tidigt uppmärksamma högt blodtryck.

Det är positivt att njursjukdom uppmärksammas, menar Per-Ola Sundin, överläkare och specialist i njurmedicin, Region Örebro län samt doktorand vid Örebro universitet.

Trots att det är en av våra folksjukdomar med stora konsekvenser för individer och samhälle hamnar den ofta i skymundan. Både på sjukhusens specialistkliniker och inom primärvården är patienter med nedsatt njurfunktion eller med sjukdomar som riskerar att leda till njurfunktionsnedsättning vanliga.

Tidig upptäckt och behandling är en viktig del där forskning redan gett mycket kunskap men också ett område där stora framsteg med all sannolikhet är att vänta. Inom region Örebro län är forskning kring njursjukdom ett område under tillväxt där vi kommer att kunna bidra allt mer till utvecklingen. Vi har bland annat visat hur blodtrycksnivå, äggvita i urinen, övervikt och ett blodprov som upptäcker inflammation i kroppen är kopplat till framtida allvarlig njursjukdom hos friska tonåringar upp till 40 år senare i livet.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in