Lyssna på Coronakommissionen stärk ledarskapet i äldreomsorgen

Av på 20 februari, 2021
Arkivbild

De verksamhetsnära cheferna i äldreomsorgen ansvarar för i snitt 60 medarbetare, det slår Coronakommissionen fast i sin granskning. Många chefer tvingas slå knut på sig själva för att hinna med sitt jobb, vilket drabbar personalen och de äldre.

Nu måste Örebro kommun ta kritiken på allvar. Om chefer inte får rätt förutsättningar kommer vi aldrig lyckas höja kvaliteten i äldreomsorgen.

Visions chefsmedlemmar är kompetenta ledare som brinner för sitt jobb. Men de frågar sig hur de ska hinna se och ta hand om medarbetarnas behov när de ansvarar för 40, 50 eller fler medarbetare. Som dessutom är utspridda geografiskt och jobbar dygnets alla timmar, året om. Ofta saknas tillräckliga stödfunktioner och cheferna får hantera allt från trasiga datorer till att byta glödlampor – samtidigt som de ska driva utvecklingsarbete och säkra bemanning och en trygg arbetsmiljö.

En jämförelse med övriga arbetsmarknaden visar att den kvinnodominerade vården, omsorgen och socialt arbete har flest medarbetare per chef, medan mer mansdominerade verksamheter som exempelvis byggbranschen snittar på runt 14 medarbetare per chef.

Forskning visar att alltför stora personalgrupper riskerar att leda till minskat engagemang och arbetstillfredsställelse samt större missnöje med arbetsmiljön. Men också ökad sjukfrånvaro och större personalomsättning. I förlängningen drabbar det de äldre som får möta allt fler medarbetare.

Vision föreslår fem åtgärder för att stärka ledarskapet:

  • Kommunerna bör minska antalet medarbetare per chef.
  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterade i sin granskning stora brister i patientjournalerna i äldreomsorg och kommunal primärvård. Det krävs en mer patientsäker och professionell vårddokumentation i kommunerna, till exempel genom utbildande medicinska sekreterare.
  • Utöver administrativ expertis behöver chefer stöd inom HR och IT.
  • Regeringen bör tillsammans med SKR införa en obligatorisk befattningsutbildning som stärker chefernas position.
  • Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att genomföra en treårig tillsynsinsats med särskilt fokus på chefernas organisatoriska förutsättningar.

Goda förutsättningar för chefer leder till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, och därmed en tryggare omsorg om de äldre. Det går att utveckla äldreomsorgen men det kräver politiker som vågar prioritera ledarskapet. Vision bidrar gärna i arbetet.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Emma Bernhult, Avdelningsordförande för Vision i Örebro kommun och ledamot i Visions förbundsstyrelse.

Lokalt
Örebronyheter

Källa Vision

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in