Många fortsätter att jobba hemifrån i Örebro

Av på 16 september, 2020
Arkivbild.

Fortsätter distansarbetet i Örebro eller är fler tillbaka på kontoret? Med hjälp av data från Google kan vi mäta hur besök till olika typer av platser har förändrats på senaste tiden, jämfört med innan pandemin.

Uppmaningen från Folkhälsomyndigheten är tydlig: jobba hemifrån om du kan, året ut, men många befarar att vi med hösten ska återgå till normalt, och att smittan därigenom riskerar att öka.

Googles senaste siffror, som publicerades nyligen, visar att invånarna i Örebro rörde sig ungefär lika mycket på arbetsplatser mellan den 5 september och den 11 september som veckan innan, men fortfarande betydligt mindre än innan pandemin.

Google-rapporten använder en fem veckors-period i januari och februari som referens. Jämfört med den referensperioden var det mellan den 5 september och den 11 september 25 procent lägre aktivitet på arbetsplatser i Örebro.

Flest jobbar hemifrån i Stockholm
Skillnaderna runtom i landet är kännbara: Det är i Stockholm arbetsplatserna är tystast jämfört med innan pandemin bröt ut.

Det är framför allt i städer som folk håller sig hemma mer från arbetsplatser. I storstäder och storstadsnära kommuner var aktiviteten på arbetsplatser i snitt 33 procent lägre än innan pandemin. I mindre städer och landsbygdskommuner är snittet 19 procent lägre.

Så här ser siffrorna ut län för län.

Här räknar vi ut ett medeltal för de senaste fem veckodagarna för att jämna ut variationer enskilda dagar. Helger och stora helgdagar är exkluderade för att göra vecka-vecka-jämförelserna mer rättvisa.

Fortfarande färre på arbetsplatser i hela landet
I hela landet uppmätte Google mellan den 5 september och den 11 september 29 procent lägre aktivitet på arbetsplatser än innan pandemin. Det är ungefär samma nivå som veckan innan.

I samtliga län rörde man sig mindre än eller ungefär lika mycket på arbetsplatser som veckan innan.

Så utvecklas aktiviteten i hemmet, i handel och nöje och i trafiken
Google mäter inte bara hur mycket vi rör oss på arbetsplatser, utan även hur mycket tid som tillbringas på bland annat på kafeer och restauranger, i hemmet och i kollektivtrafiken.

Jämfört med referensperioden i januari–februari tillbringar invånarna i Örebro mindre tid på på knutpunkter i kollektivtrafiken, medan vi ser en större aktivitet på handel och nöje och i hemmet.

Följande graf visar utvecklingen för de senaste sju dagarna jämfört med veckan innan.

“Jämfört med innan pandemin” betyder hur mycket aktiviteten förändrats jämfört med referensperioden i januari och februari.
“Trend” är vecka-vecka-förändringen i procentenheter.

Kommun Jämfört med innan pandemin Trend
Askersund −16 % −5 % 
Degerfors −19 %
Hällefors −23 %
Hallsberg −23 %
Karlskoga −24 %
Kumla −26 %
Laxå −18 %
Lekeberg −18 %
Lindesberg −20 %
Nora −25 %
Örebro −28 %

Metod: Så analyserar vi Googles data över rörlighet

  • Google publicerar varje vecka aggregerad och anonymiserad data över hur mycket aktiviteten ökat och minskat på olika typer av platser. Statistik bygger på användare som har platshistorik påslagen och är inte nödvändigtvis helt representativ för hela befolkningen.
  • Om ett län inte har tillräcklig data för perioden har siffrorna inte tagits med, som till exempel Gotland.
  • I den här artikeln tittar vi framför allt på aktiviteten på arbetsplatser.
  • Statistiken sträcker sig till och med 11 september. Vi har räknat ut ett medeltal för de föregående sju dagarna och jämfört dels med föregående vecka, dels med Googles egen referensperiod i januari och februari.
  • För arbetsplatser har vi bara räknat med veckodagar, lördagar och söndagar är därmed borträknade från vår analys.
  • För att stora helgdagars avvikande aktivitetsnivå inte ska påverka resultatet exkluderar vi även dessa från våra uträkningar.
  • På Google hittar du all rådata för nedladdning och närmare metodbeskrivning för hur datan samlats in.

Länet
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in