Maten håller inte måttet

Av på 13 december, 2018

Matlådor dominerar inom hemtjänsten, men de räcker inte för att förebygga undernäring hos äldre. Trots det erbjuder få kommuner mellanmål eller annat måltidsstöd, visar en ny rapport som Dagens Samhälle tagit del av.

Kartläggningen, som publiceras av Livsmedelsverket, visar att det fortfarande finns brister när det gäller offentliga måltider. Undernäring bland äldre är ett stort problem, som kommuner har skyldighet att förebygga och behandla. Insatserna, särskilt inom hemtjänsten, är dock inte tillräckliga.

Tre av fyra äldre med hemtjänst i eget boende erbjuds huvudsakligen matlådor från kommunalt kök. Matlådan kan kompletteras med annat måltidsstöd, exempelvis måltidsvänner, mellanmål, matlagning eller ledsagning till restaurang. Bara en mindre andel av kommunerna erbjuder dock sådant stöd.

Det är allvarligt, eftersom undernäring bland äldre ofta börjar i det egna boendet. Socialstyrelsen har uppskattat att sjukvården kan spara upp till 1 miljard kronor per år om undernäring förebyggs, säger Anna-Karin Quetel, projektledare på Livsmedelsverket, till Dagens Samhälle.

Kartläggningen visar också att omkring åtta av tio har en policy för offentliga måltider, men bara drygt hälften av kommunerna har följt upp policyn de senaste tre åren.

Sex av tio kommuner följer inte upp måltidernas klimatpåverkan, trots att Agenda 2030 pekar ut maten som en avgörande faktor för nå miljömålen.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in