Medvetenheten om epilepsi måste öka i skolan

Av på 22 oktober, 2013

– Kunskapen om epilepsi måste uppdateras i skolan. Det krävs utbildning för alla medarbetare i skolan, säger Börje Vestlund, ordförande i Svenska Epilepsiförbundet.

Varje dag går tio tusen barn och ungdomar med epilepsi i förskola, skola och fritidsverksamhet. Deras situation måste förbättras och kunskapen om epilepsi måste öka bland medarbetare, elever i skolan och också i föräldragrupperna.

– Det handlar framför allt om att motverka rädsla med hjälp av ökad kunskap. Vårt mål är att öka medvetenheten om epilepsi i skolan. Epilepsi är mycket mer än de anfall som ingår i sjukdomen. Det handlar också om effekter på inlärning, minne och koncentrationsförmåga, säger Börje Vestlund.

Allt för många elevers behov förbises idag. De blir osynliga och de går igenom skolan utan att erbjudas rätt stöd. Läkemedelsbiverkningar kan påverka barnens kognitiva förmåga. Elever som verkar trötta och okoncentrerade kan i själva verket ha haft ett anfall eller vara påverkade av sina mediciner. Tidig förståelse och kunskap om behoven hos elever med epilepsi är viktig för att underlätta studiesituationen och stimulera en positiv självbild.

Epilepsiförbundet avser att kontakta Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och skolhuvudmän, men även lärarutbildningarna. Förbundet kommer också att fortsätta påverkansarbetet mot riksdag och regering.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in