Miljardöverskotten ska gå till välfärden

By on 18 april, 2017
Socialdemokraternas partikongress har idag fattat beslut om politiska riktlinjer för välfärd och ekonomisk politik. Finansminister Magdalena Andersson, var huvudföredragande för dagens avsnitt ”En välfärd som går att lita på”.

Skattesänkareran är över och det krävs stora investeringar i välfärden kommande år. Kongressen har idag tydligt visat att det är Socialdemokraterna som genom en ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för den svenska välfärden, säger Magdalena Andersson, finansminister och ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott.

Kongressen har bland annat beslutat:

En ekonomisk politik som säkrar en stark välfärd

 • Översyn av skattesystemet med sikte på en ny skattereform för att långsiktigt säkra skatteintäkterna.
 • Arbetet mot skattefusk, aggressiv skatteplanering och utnyttjande av svart arbetskraft ska stärkas.
 • Det behövs ett regelverk för att stoppa vinstjakten inom vård, skola och omsorg.

Trygg välfärd genom hela livet

 • Steg för individualiserad föräldraförsäkringen ska tas under nästa mandatperiod och en tidsplan ska fasställas.
 • Barnomsorgen ska fungera för alla föräldrar – också de som arbetar oregelbundna tider. Vi vill stärka ekonomin för barnfamiljer.
 • Arbetet för ökad tillgänglighet ska fortsätta. Nya produkter, tjänster, miljöer och program ska utformas så att de kan användas av alla i största möjliga utsträckning.

Respekt för pensionärers arbetsinsats

 • Den orättfärdiga skatteklyftan mellan pensionärer och yrkesverksamma ska avskaffas.
 • Fler behöver ges möjlighet att arbeta längre.
 • Fler ska anställas inom äldreomsorgen och maten till de äldre ska hålla hög kvalité.
 • Vi ser positivt på att utreda hur undersköterska kan bli en skyddad
 • yrkestitel/yrkeslegitimation.

Bra vård i hela landet

 • Steg ska tas under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård där tandhälsan inte är en klassfråga.
 • Sjukhus med högspecialiserad kompetens ska finnas på flera platser i landet med olika specialiteter.
 • Snabbare hjälp ska kunna ges med ny teknik och digitala lösningar.
 • Uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa bland elever. Rätten till likvärdig tillgång till elevhälsa ska prioriteras.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login