Miljöinvesteringar toppar bostadsrättsägares vilja att betala en högre avgift

Av på 29 juli, 2020

Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 avslöjar att landets bostadsrättsägare är villiga att betala en högre månadsavgift av flera orsaker. Miljöinvesteringar och gemensamma utrymmen som pool, gym eller bastu motiverar flest att betala mer. Även att betala för oförutsedda utgifter hamnar högt på listan trots att majoriteten är trygga med föreningens ekonomi.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB:s rapport Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 är en riksrepresentativ undersökning genomförd av Ipsos NORM. Över 1 000 bostadsrättsägare har gett sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt, trygghet och säkerhet samt digitaliserings- perspektiv. Rapporten visar att närmare var tredje bostadsrättsägare, 28 procent, är beredda att betala en högre månadsavgift med anledning av miljöinvesteringar. Lika många skulle tänka sig att betala mer för gemensamma utrymmen såsom pool, gym eller bastu. Städdagar som i flera föreningar kan vara ett omdiskuterat ämne är endast 9 procent villiga att betala för att slippa och för 23 procent finns det ingenting som motiverar en högre avgift.

Många anser att en högre avgift kan vara motiverad om den höjs på grund av framtida miljöinvesteringar eller satsningar på gemensamma utrymmen. Det visar dels på en vilja att bidra till en grönare förening och en förståelse för att de gemensamma utrymmena har en roll att spela när bostadens totala värde beräknas. Det är extra glädjande att så få vill betala för att slippa städdagar utan inser värdet i att hela föreningen tillsammans visar gemensam omsorg och vårdar fastigheten. Det är trots allt själva grundtanken med en bostadsrättsförening, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Bostadsrättsföreningens ekonomi oroar få
Drygt var fjärde svarande i rapporten uppger att de är villiga att betala en högre månadsavgift för att trygga sig mot framtida överraskningar i form av oförutsedda utgifter. Majoriteten av svenska bostadsrättsägare är trygga med sin förenings ekonomi men bland de som faktiskt oroar sig toppar just oförutsägbara kostnader listan.

För vad av följande skulle du vara beredd att betala en högre månadsavgift? (Flerval)

  Totalt Kvinna Man 18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år

 

Gemensamma utrymmen med pool, gym eller bastu 28 % 29 % 27 % 39 % 30 % 29 % 18 %
Miljöinvesteringar 28 % 31 % 25 % 36 % 26 % 28 % 25 %
För oförutsedda utgifter i fastigheten 26 % 25 % 26 % 21 % 25 % 28 % 29 %
Säkerhetslösningar 26 % 25 % 26 % 27 % 24 % 30 % 24 %
Digitala investeringar 17 % 11 % 22 % 16 % 20 % 19 % 12 %
Förvaltningstjänster (ekonomiska, tekniska, juridiska osv.) 14 % 12 % 16 % 10 % 17 % 17 % 12 %
För att slippa delta på städdagar 9 % 9 % 8 % 9 % 10 % 11 % 6 %
Jag skulle ej vara beredd att betala en högre månadsavgift 23 % 23 % 24 % 22 % 22 % 19 % 29 %
Vet ej 9 % 9 % 8 % 7 % 10 % 7 % 9 %

Oroar du dig för din bostadsrättsförenings ekonomi?

  Totalt 18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år Styrelsemedlem Ej

Styrelsemedlem

Ja 13 % 12 % 14 % 15 % 10 % 23 % 10 %
Nej 82 % 75 % 80 % 81 % 88 % 75 % 83 %
Vet ej 5 % 12 % 5 % 4 % 2 % 2 % 6 %

Om ja på föregående fråga, Vad av följande oroar du dig för gällande din bostadsrättsförening ekonomi? (Flerval)

  Totalt Kvinna Man
Oförutsägbara kostnader 52 % 52 % 51 %
Att styrelsen felprioriterar 43 % 43 % 41 %
Att föreningen inte planerar tillräckligt för framtidens utmaningar  

40 %

 

40 %

 

41 %

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Sveriges Bostadsrättscentrum

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in