Miljoner till forskning inom hälso- och sjukvården

By on 16 december, 2022
Forskarna Susanne Bejerot, Anna Björkenheim och Mattias Ehn.
Foto: Elin Abelson.

23 miljoner till forskning inom hälso- och sjukvården, vetenskapsrådet har beviljat tre anslag till forskare i Region Örebro län, det handlar om bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning och planering av sådana studier.

Anna Björkenheim, överläkare inom verksamhetsområde hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi, är en av forskarna som fått pengar. Hon berättar att det känns fantastiskt roligt och att anslagen är en kvalitetsstämpel på att forskningen inom regionen står sig bra i konkurrens med andra viktiga och intressanta forskningsprojekt.

– Målet med vår forskning är att nå tillförlitliga resultat som kan vara till nytta för patienter med kranskärlssjukdom inom de kommande fem åren. Jag blev också beviljad 500 000 kr från Hjärt-lungfonden utöver 1,2 miljoner från Vetenskapsrådet, berättar Anna Björkenheim.

Ny behandling för schizofreni hos vuxna

Susanne Bejerot, professor och psykiater, beviljades 15,3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för sin studie med läkemedlet Rituximab, en immunomodulerande behandling, för schizofreni hos vuxna.

– Vi ska undersöka om Rituximab som ges som dropp vid ett enda tillfälle men som har en kvarstående effekt under många månader, är bättre än koksalt för behandling av schizofreni. Samtliga som deltar kommer att få läkemedlet som tillägg till deras vanliga behandling, säger Susanne Bejerot.

Det har tidigare genomförts en pilotstudie med Rituximab som visade på lovande resultat och nästa steg blir denna så kallade multicenterstudie med deltagare från hela landet. Studien har även beviljats medel från Torsten Söderbergs stiftelse och Hjärnfonden med 3,3 respektive 1,2 miljoner kronor.

Personer med dövblindhet ska få hjälp att hantera sina utmaningar

Mattias Ehn, psykolog och forskningsledare inom Audiologiskt forskningscentrum, tilldelades 1,2 miljoner kronor för att testa en modell för att utvärdera Livsomställningsmodellen. Det är ett samtalsmaterial som används inom landets olika regioners habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter som riktar sig till personer med dövblindhet.

– Livsomställningsmodellen bygger på ett antal teman för att personer med dövblindhet tillsammans ska kunna prata och lära sig mer om utmaningar som kommer med att leva med dövblindhet men också hitta strategier för att hantera utmaningarna, berättar Mattias Ehn.

Ekonomi | Hälsa
Örebronyheter

Källa Universitetssjukhuset Örebro

You must be logged in to post a comment Login