Miljontestamente till centrum för klimatforskning i Arktis

Av på 30 december, 2021
Foto: Ive van Krunkelsven

En privat donation på två miljoner har testamenterats till CIRC, Umeå universitets centrum för klimateffektforskning som bedriver fältforskning i Abisko. ”Man blir extra glad”, säger föreståndaren Jan Karlsson om gåvan.

En privatperson har valt att testamentera två miljoner kronor till Umeå universitet. Givaren har angett att pengarna ska gå till klimatforskning, varefter universitetets rektor och donationskommitté har beslutat att fördela hela summan till Centrum för klimateffektforskning, CIRC.

CIRC bedriver tvärvetenskaplig forskning på land- och vattenbaserade ekosystem i den arktiska fjällmiljön. Runt 40 forskare är knutna till centrumet, vars verksamhet till största del bedrivs vid Abisko naturvetenskapliga station i nordvästra Lappland.

”En stor ödmjukhet och tacksamhet”

– Det är mycket roligt att Umeå universitet har erhållit en så stor donation och att den har gått till klimatforskning som är ett av våra prioriterade områden för donationer, säger Per Ragnarsson som är biträdande universitetsdirektör och kontaktperson för gåvor och donationer. 

CIRC leds av föreståndaren Jan Karlsson som är professor i naturgeografi. Han säger att beskedet om donationen gjorde honom mycket överraskad och glad – att få ta emot och förvalta en gåva från en enskild privatperson är något speciellt:

Jan Karlsson, professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och föreståndare för CIRC.

– Man blir extra glad och känner en stor ödmjukhet och tacksamhet att en enskild person uppmärksammat vår forskning och varit villig att donera en stor summa pengar till verksamheten, säger Jan Karlsson.

Ett tecken på hur klimatfrågorna berör allmänheten

Kontaktpersonen för donationer Per Ragnarsson berättar att det är mycket vanligt att gåvor till Umeå universitet riktas till ett särskilt område. Det allra vanligaste är att donationer riktas till forskning om olika sjukdomar.

Som klimatforskare har Jan Karlsson under många år märkt ett tilltagande intresse från allmänheten för sitt forskningsområde:

– Generellt sett möts jag av ett mycket stort intresse. Klimatfrågorna och tillståndet i norra Sverige och speciellt i fjällvärlden berör många, menar Jan Karlsson.

– Idag frågar ingen vad klimatförändringarna beror på, utan man är främst intresserade av vad det har för effekter nu och i framtiden, säger han.

Bidrar till helhetsbilden av hur arktiska miljöer påverkas

När Jan Karlsson ska beskriva det unika med CIRC så trycker han på att centrumet skapar möjligheter för forskning som krävs för att nå nationella miljökvalitetsmål och globala hållbarhetsmål men som inte kan genomföras av enskilda forskningsprojekt.

– Forskningen som bedrivs här bidrar till en holistisk förståelse av hur arktiska miljöer påverkas av klimatförändringarna, säger han.

– Vad vi specifikt fokuserar på är gränsöverskridande forskning som integrerar ny kunskap inom ekologi, biogeokemi och andra relevanta forskningsinriktningar. Forskningen har också en speciell betoning på kopplingen mellan terrestra och akvatiska miljöer, säger Jan Karlsson.

Ännu inte beslutat hur donationen ska användas

Beskedet om de testamenterade miljonerna är ännu helt färskt för CIRC:s föreståndare Jan Karlsson.

– Visst har man redan börjat tänka på alla möjliga satsningar vi skulle kunna genomföra. Men det kommer att krävas lite tid för att bestämma vad vi ska satsa på för att bäst utnyttja medlen, säger Jan Karlsson.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Umeå universitet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in