Minsta spannmålsskörden sedan 1950-talet

Av på 22 november, 2018
Hektarskörden av vårkorn var 42 procent lägre än förra året och 40 procent lägre än genomsnittet för de fem föregående åren.

Sommarens torka ledde på många håll till missväxt och låga skördenivåer för spannmålsgrödorna. Dessutom har större spannmålsarealer än vanligt skördats som grovfoder istället för att tröskas. Det beror på att vallarealerna också gav låga skördar och därmed foderbrist. Den totala spannmålsskörden beräknas till 3,2 miljoner ton. Det är 46 procent mindre än förra året och är den lägsta skörden sedan år 1959.

För flera av spannmålsgrödorna var årets avkastningsnivåer lägre än eller tangerade nivåerna från år 1992, som också var ett svårt torrår. Hektarskörden av vårkorn var 42 procent lägre än förra året och 40 procent lägre än genomsnittet för de fem föregående åren. För höstvete blev hektarskörden 35 procent lägre än i fjol. För de höstsådda grödorna var orsaken till de sänkta skördenivåerna en kombination av torkan och förra årets regniga höst.

Ytterligare en faktor som drog ner totalskördarna var att arealerna med de höstsådda och mer högavkastande grödorna minskade. Höstvete är den gröda som har störst avkastning per hektar i Sverige, och en minskad areal av höstvete har därmed stor inverkan på den totala spannmålsskörden. Mellan 2017 och 2018 minskade höstvetearealen med 28 procent.

Totala raps- och rybsskörden den lägsta sedan år 2007
Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 214 700 ton, vilket är 43 procent mindre än i fjol, 33 procent mindre än femårsgenomsnittet och den minsta raps- och rybsskörden sedan 2007. Hektarskörden av höstraps, som är den dominerande grödan, var 32 procent lägre än förra året och 33 procent lägre än femårsgenomsnittet.

Totalskörden av ärter 43 procent lägre än förra året
Den totala skörden av ärter beräknas till 47 100 ton, vilket är 43 procent mindre än i fjol. Hektarskörden av ärter var 37 procent lägre än både fjolårsresultatet och femårsgenomsnittet.

Totalskörden av åkerbönor 69 procent lägre än förra året
Åkerbönor är en förhållandevis torkkänslig gröda, och årets hektarskörd blev 64 procent lägre än både fjolårsresultatet och femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor beräknas till 34 300 ton, vilket är mindre än en tredjedel av motsvarande skörd under 2017.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in