Mobila insatser – ytterligare ett steg i det viktiga arbetet

By on 15 februari, 2019

Mobila insatser – ytterligare ett steg i det viktiga arbetet med att förebygga självmord inom Region Örebro län!

– Med en ökad mobilitet får vi möjlighet att jobba på ett nytt sätt. Vi kan skapa ett mervärde för patienter, anhöriga, närstående och vårdgrannar och blir även en viktig del i det förebyggande arbetet, berättar Pernilla Göthlin tf enhetschef på psykiatrins akutmottagning.

Ökat stöd till patienter, anhöriga samt vårdpersonal
Syftet är att vården ska bli bättre på att identifiera psykisk ohälsa och på så sätt snabbare ge relevant stöd och ett mer komplett omhändertagande; exempelvis i händelser där både somatisk och psykiatrisk vård behövs. Vi kan också ge extra stöd både till personal, patienter, närstående och anhöriga genom att ansluta till den avdelning där en person vårdas efter till exempel ett självmordsförsök.

Ökad samverkan
I arbete ingår en stor del samverkan med den somatiska vården samt med andra aktörer i samhället. Det kan röra sig om stöd till personal inom barnmedicin, elevhälsa, LVU institutioner, polis, ambulans, räddningstjänst samt till personal inom övriga hälso- och sjukvården. En annan del är det förebyggande arbete i form av stöd, utbildning och handledning i frågor som rör psykiatri. Men det handlar också om att vara tillgänglig i det mer akuta läget för att till exempel ge konsultativt stöd per telefon eller på plats samt att motivera till och ge stöd för att söka fortsatt hjälp.

Den mobila resursen utgörs av totalt fyra sjuksköterskor och socionomer och är ett viktigt resurstillskott då det inte finns utrymme för befintlig vårdpersonal att under längre tid lämna den egna avdelningen för att stötta upp på annan plats.

Ny funktion

– Det är en ny funktion som vi nu startar upp. Vi är tre medarbetare inom vuxenpsykiatrin och en inom barn- och ungdomspsykiatrin och vi kommer att jobba tillsammans för att ta fram formerna för vårt arbete. Just nu har vi stort fokus på att informera våra samverkanspartners om att vi finns och på vilket sätt vi kan ge stöd. Det är verkligen roligt att få vara med och starta upp en helt ny och så viktig funktion, säger Sabina Ljuca som är specialistsjuksköterska i psykiatri och samordnare för gruppen.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login