Mobilt stroketeam rehabiliterar hemma hos patienten

Av på 21 december, 2016
Delar av det mobila stroketeamet som utgår från Karlskoga lasarett.

Nu finns ett mobilt stroketeam som utgår från Karlskoga lasarett. Det mobila stroketeamet genomför rehabilitering i patientens hemmiljö, istället för på lasarettet. Teamet är specialutbildat och består av olika yrkeskategorier. De vänder sig till patienter som fått en mild till måttlig stroke och som inte längre är i behov av sjukhusvård i övrigt.

Att dessa strokepatienter får tidig understödd rehabilitering i hemmet rekommenderas av Socialstyrelsen och ligger i linje med deras nationella riktlinjer för strokesjukvård.

– Vi bedömer från fall till fall om den här vårdformen är lämplig. Varje patients behov avgör sedan sammansättningen av teamet, besöksfrekvensen och antalet rehabiliteringsbesök. Vanligtvis är rehabiliteringen mer intensiv i början av rehabiliteringsperioden, säger Anna Watz, sjukgymnast, mobila stroketeamet.

Att kunna ge patienter rehabilitering i hemmet medför förkortad vårdtid på sjukhus samt ökad aktivitetsförmåga. I en publicerad SBU-rapport konstateras att det finns evidens för att tidig koordinerad utskrivning av stroke hos äldre med sådana insatser ökar chanserna till återhämtning.

Förlängd arm av strokeenheten på Karlskoga lasarett
Modellen har prövats i flera landsting och regioner med god erfarenhet. Patientnöjdheten har varit hög. På Karlskoga lasarett prövas nu vårdformen som ett pilotprojekt.

– Det är en ny modell som vi tror mycket på. Våra patienter vill vara delaktiga i sin vård i allt större utsträckning och detta är ett steg i den riktningen. Vi utvärderar nu för att se om vi behöver justera upplägget något, men i stort fungerar det bra. Planen är därför att fortsatt erbjuda våra patienter vårdformen, säger Håkan Lindvall, verksamhetschef Kliniken för medicin och geriatrik på Karlskoga lasarett.

Mobila stroketeamet vänder sig till patienter i västra Örebro län samt östra Värmland. Täckningsområdet sträcker sig från Hällefors i norr till Kristinehamn i väster och Laxå i söder.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in