Möjligt för skolor att söka bidrag för fler läroböcker

By on 3 mars, 2023
Arkivbild

Det finns i dag stora skillnader mellan skolor när det gäller tillgången till läromedel, regeringen har därför avsatt 685 miljoner kronor i statsbidrag för att skolhuvudmän ska kunna köpa in mer läroböcker och lärarhandledningar.

Syftet är att skolan ska bli mer likvärdig och att öka undervisningens kvalitet.

– Sveriges elever behöver få fler läroböcker. Fysiska böcker är viktiga för elevers lärande, ändå finns det många skolor som inte har tillräckligt med aktuella läroböcker. Det har blivit ett allvarligt likvärdighetsproblem i svensk skola. Regeringen gör det nu möjligt för skolorna att köpa in fler böcker för att sträva mot principen om en lärobok per elev och ämne, säger skolminister Lotta Edholm.

Regeringen beslutade den 2 mars om en förordning som gör det möjligt för skolhuvudmän att söka statsbidrag för att köpa läromedel till förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Statsbidraget kommer att kunna användas till läroböcker som förlag har producerat.

Det kan vara läroböcker med eller utan digitala komponenter som är framtagna för att användas i undervisningen. Det går även att söka statsbidrag för lärarhandledningar.

Skolverket ska nu ta fram bidragsramar och målet är att skolhuvudmännen före sommaren ska få reda på hur stort bidrag de kan få.

Totalt är 685 miljoner kronor avsatta för 2023. Från och med 2024 är det beräknat drygt en halv miljard kronor per år.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login