Motvind Norrmogen skriver öppet brev till politikerna i Lindesbergs kommun

Av på 24 mars, 2021

Föreningen Motvind Norrmogen – ett medborgarinitiativ för miljö och demokrati – har skrivit ett öppet brev till ledamöter och ersättare i Lindesbergs kommunfullmäktige: ”Vi vill höra hur ni ser på frågan om vindindustriområde vid Norrmogen och hoppas ni tar er tid att sätta er in i frågan och och ser fram mot ert svar på vår oro och funderingar”, skriver föreningens ordförande Björn Lagerman.

Föreningen Motvind Norrmogen skriver i sitt öppna brev till ledamöter och ersättare i Lindesbergs kommunfullmäktige:

”Som du säkert känner till har företaget Eolus Vind AB inlett en process för att bygga en vindkraftsanläggning bestående av elva kraftverk vid sjön Norrmogen längs en sträckning från riksväg 68 till Gammelbo. Initiativet togs den 1 december 2020 och allmänheten hade möjlighet att inkomma med synpunkter till och med 1 februari 2021.

Föreningen Motvind Norrmogen grundades som en reaktion på Eolus planer. Vårt syfte är att verka för ett bevarande av kultur-, natur- och miljövärden inom Lindesbergs kommun och Bergslagen i samarbete med organisationer som delar vårt mål. Detta görs genom informationskampanjer, samverkan och opinionsbildning. Aktiviteterna kommer att intensifieras de närmaste månaderna och vi överväger även ett medborgarinitiativ i form av en folkomröstning. Föreningen driver också opinion gentemot lokalpolitiker, vilket är anledningen till att vi kontaktar dig.

Syftet med detta brev är att informera dig om att många medborgare i området Ramsberg-Gammelbo-Hägernäs är bekymrade över Eolus planer, som kommer att påverka deras livskvalitet för lång tid framöver. Mot bakgrund av detta vill vi gärna veta hur du ställer dig till en vindkraftsanläggning vid Norrmogen rent principiellt, samt få svar på följande frågor:

  1. Känner du till om det pågår ett arbete med tillägg till översiktsplanen, som är nödvändigt för att möjliggöra en vindkraftsanläggning vid Norrmogen?
  2. Tycker du att den omfattande påverkan på naturen och människors livsmiljö som kommer att uppstå under såväl anläggningstiden som driftperioden är försvarlig?
  3. Vad tänker du kring påverkan på den turism som riskerar att drabbas av en utbyggnad?
  4. Hur tänker du kring att permanentboende och sommargäster riskerar att se sina fastigheter minska i värde?
  5. En vindkraftspark är i drift i ungefär 20 år. Vem anser du skall ta det ekonomiska ansvaret för nedmonteringen och lagringen av restprodukter (rotorbladen kan inte destrueras och grävs ofta ner i marken)?

Vi emotser med stort intresse dina reflektioner kring dessa frågor. För ytterligare information ber vi att få hänvisa till vår hemsida och våra sociala mediekanaler. Vi står självklart till förfogande om du har några frågor”.

Föreningen Motvind Norrmogen grundades formellt 21 mars 2021. 

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in