Namninsamling mot föråldrade blodgivningsregler överlämnas till Socialstyrelsen

By on 29 augusti, 2019

Idag, torsdagen den 29 augusti, är det precis 40 år sedan trappan till socialstyrelsen ockuperades av demonstranter som krävde att sjukdomsstämpeln på homosexuella skulle tas bort. Riksdagsledamot Barbro Westerholm, dåvarande generaldirektör för socialstyrelsen, såg till att sjukdomsstämpeln togs bort och har nu åter engagerat sig i kampen – den här gången kring reglerna för blodgivning. På torsdag lämnar hon tillsammans med #regnbågsblod över en namninsamling till nuvarande generaldirektör Olivia Wigzell.

”Än idag lever dock sjukdomsstämpeln kvar genom föråldrade regelverk, föreskrifter och andra samhällsstrukturer.”, säger Tobias Ström, anestesisjuksköterska och initiativtagare till #regnbågsblod som sedan i april kämpat för att belysa de föreskrifter som idag hindrar bi- och homosexuella män från att ge blod.

Läkare, f.d. generaldirektör och nuvarande riksdagsledamot Barbro Westerholm kommer tillsammans med #regnbågsblod träffa sittande generaldirektör för socialstyrelsen idag den 29/8 klockan 10.00. Överlämnandet sker utanför socialstyrelsen, Rålambsvägen 3 i Stockholm.

 

”Vi kommer att överlämna en namninsamling och samtidigt högtidlighålla det faktum att det på torsdag är 40 år sedan trappockupationen på socialstyrelsen ägde rum.”, säger Tobias Ström på #regnbågsblod.

Idag tillämpar socialstyrelsen en försiktighetsprincip som innebär att bi- och homosexuella män måste avstå all sexuell kontakt med andra män i 12 mån för att kunna ge blod, oavsett om detta är med fast partner i en livslång och monogam relation. Diskvalificeringen sker alltså baserat på kön, inte faktiskt risktagande.

Allt blod testas vid donation och testerna är så pass säkra att smitta kan uteslutas redan 3 månader efter infektionstillfället med hänsyn taget till s.k. fönsterperiod. Tillfrågade experter på området är kritiska till den försiktighetsprincip som tillämpas idag.

”Det finns ingen anledning att tillämpa en 12 månaders karens då 3 månader är tillräckligt för att utesluta smitta. Alla potentiella blodgivare bör screenas för sexuellt risktagande, inte sexuell läggning. Därför har vi gjort den här namninsamlingen.”, säger Tobias Ström.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login