Nu börjar häckningsperioden för måsarna

Av på 2 maj, 2022
Arkivbild

Fiskmåsen häckar i olika miljöer, i närheten av vatten men också i våra stadsmiljöer. Nu börjar häckningsperioden för måsarna, vilket gör att de kommer att bli alltmer synliga i våra stadsmiljöer.

– Staden med hustak och parker är en perfekt miljö för måsarna att lägga sina ägg och föda upp sina ungar på. Förutom bra boplatser finns det gott om föda till ungarna. Bland annat är det gräsmattornas maskar som lockar. Det finns mer föda i staden än i det storskaliga jordbruket runt Örebro. För mig är måsar i staden ett tecken på god biologisk mångfald och att sommaren är här, men jag förstår att inte alla uppskattar måsar som genom dykanfall försvarar sina ungar, säger Lars Johansson, styrelseledamot i Närkes Ornitologiska Förening.

Vi kan alla bidra till att begränsa störningar från måsar

Fiskmåsar kan upplevas mycket störande särskilt under häckningsperioden mellan maj och juni. Vi kan alla vara med och bidra till att minska problemen med måsar genom att begränsa tillgången av mat, inte slänga mat på marken, se till att sopkärl är stängda och om du matar fåglar gör det i lämpliga miljöer och på ett klokt sätt. Kommunen ansvarar för en fungerande renhållning med städning och tömning av papperskorgar för att det ska vara enkelt att själv ta ansvar för sitt skräp och försvåra för fåglarna att komma åt det.

Fastighetsägaren har ansvaret

Om du upplever problem med fåglar ska du först och främst vända dig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen, som ansvarar för fastigheten.

– Vi som kommun har svårt att ställa krav då detta är ett problem avgränsat till en ganska kort period. Fåglarna och deras bon är också fredade enligt jaktlagen under häckningsperioden, men som fastighetsägare kan man ändå ha rätt att åtgärda detta om man har problem med fåglar på sin fastighet. Generellt måste vi ha en ganska stor acceptans för att fåglar är en naturlig del av staden, säger Markus Behr, enhetschef på Miljökontoret.

Tips till dig som är fastighetsägare:

  • Vänd dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning om du upplever att fåglar är ett problem omkring din fastighet. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak.
  • Informera de som bor i din fastighet om att all matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset, då det även lockar större fåglar.
  • Var noggrann med avfallshanteringen. Om det finns matrester tillgängliga för fåglarna drar det till sig måsar och kajor, men även råttor och möss.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in