Nu kan fler få fiber på landsbygden

Av på 27 oktober, 2020
Bidraget från Länsstyrelsen består av 11 miljoner för Granbergsdal och Utterbäck samt 2,3 miljoner för Högåsen.

Karlskoga Energi & Miljö har fått ett bidrag på drygt 13 miljoner från Länsstyrelsen för att kunna bygga ut stadsnätet till Granbergsdal, Utterbäck och Högåsen.

För att byggnationen ska bli av krävs att cirka 60-70 procent av hushållen nappar på erbjudandet.

– Det är fantastiskt roligt att vi får den här möjligheten. Det bidrag vi beviljats täcker 60 procent av kostnaden och den chansen kommer nog inte igen. Nu gäller det att hushållen i området tar vara på den här möjligheten och hoppar på, säger Jesper Bjärvall, digitaliseringschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Granbergsdal och Utterbäck först ut

Under förra veckan genomfördes ett digitalt informationsmöte för de boende i Granbergsdal och Utterbäck. Alla som omfattas av erbjudandet kommer även att få ett brev med information. Nu följer en period då hushållen anmäler sitt intresse, först därefter kan beslut tas om projektet kan genomföras. Leveransstart beräknas till 2021 om byggnation blir av.

– Högåsen står på tur efter detta. Här har vi ännu ingen tidsplan klar utan kommer att kontakta de som berörs av erbjudandet när vi har kommit så långt i projektet, säger Bjärvall.

Bidraget utgörs av 11 miljoner för Granbergsdal och Utterbäck samt 2,3 miljoner för Högåsen. Pengarna avser utbyggnad till permanentbostäder i de aktuella områdena men även fritidshus ges möjlighet att ansluta i de fall fibern går förbi fastigheten.

Länet
Örebronyheter

Källa Karlskoga Energi & Miljö

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in